Seuran jäsenistölle tehtiin kesällä 2022 jäsenistön mielipiteitä ja asenteita luotaava kysely. Noin viidestäsadasta jäsenestä 79 palautti vastauksensa kyselyyn. Seuran jäsenistölle kuuluu noin 150 venettä. Kyselyä tehdessä oletettiin, että erityisesti veneitä omistavat olisivat kiinnostuneita reagoimaan kyselyyn. Jäsenkyselyn analysoi Olli Wuori.

Jo jäsenkyselyyn vastanneiden määrä antoi osviittaa kyselyn tuloksista. Seura on ajautumassa analyysin perusteella tilanteeseen, missä osa aiemmin jäsenten talkoina tekemiä töitä joudutaan tulevaisuudessa hankkimaan ostopalveluina.

Tutkimuksen perusteella voidaan TaPSin jäsenet jakaa vastaustensa pohjalta erilaisiin ryhmiin. Yksi on koko ajan pienenevä ryhmä, joka tykkää ja haluaa tehdä talkoita. Samalla he pienentävät työllään seuralaisille kohdentuvia kustannuksia. Toinen on sellainen ryhmä, joille seuran jäsenyys merkitsee järjestäytynyttä veneilyä satamapaikkoineen ja -palveluksineen sekä tukikohtien käyttömahdollisuutta. He ovat myös valmiit maksamaan palveluista kohtuullisen hinnan. Lisäksi on ryhmä, jossa ollaan valmiita maksamaan ja tekemään siitä huolimatta yhteisöllisyyden varjolla ajoittain pientä talkootyötä. Ja myös sellainen ryhmä, joka on valmis talkoilemaan, muttei maksamaan mitään ylimääräistä. Hajaantumista on varmasti enemmänkin sen kyselyyn vastaamatta jättäneen noin 85 %:n joukossa. Harmi, että ne mielipiteet eivät nyt pääse vaikuttamaan seuran tulevaisuuden kehityssuunnitelmassa.

Liitteenä linkki kyselyyn ja Olli Wuoren tutkimusanalyysiin. Siihen kannattaa ehdottomasti perehtyä, jos seuran tulevaisuudesta on kiinnostunut.

Tervetuloa myös marraskuun 16. päivä varsinaiseen syyskokoukseen. Siellä voidaan keskustella yhdessä palveluiden ulkoistamisesta ja päästä samalla  vaikuttamaan  tuleviin päätöksiin.

Tampereen Pursiseura ry:n hallitus

LIITE: TAPS JÄSENKYSELY 2022