Tampereen Pursiseura Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 kello 18:00 alkaen seurapaviljongilla. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen  kokoukseen osallistumista suositellaan Google Meet -etäyhteyden välityksellä: https://meet.google.com/vkt-cikp-bge. Muodostaisitko etäyhteyden hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta kokouksessa ei kulu aikaa muihin kuin asialistalla oleviin asioihin.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan kaksi jäsentä vaalitoimikuntaan, jonka tulee antaa jäsenistölle tiedoksi ehdotus syyskokouksessa käsiteltäviä henkilövalintoja varten vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: sääntömuutokset (nykyiset säännöt)
  • Hallitus esittää muutosta pykälään “8§ Hallituksen kokoukset ja nimen kirjoittaminen”, jolla helpotetaan yhdistyksen asioiden hoitoa (esim. suomi.fi -tunnusten käyttö, pankki- ja muut verkkopalvelut):
   • Nykyinen muoto: “Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.”
   • Ehdotetaan muutettavaksi: “Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori
  • Hallitus esittää sääntöihin seuraavat lisäykset, joilla mahdollistetaan tarvittaessa etäkokousten järjestäminen:
   • Lisäys pykälän “10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen” viimeiseksi lauseeksi: “Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
   • Lisäys pykälän “13§ Äänestykset” viimeiseksi lauseeksi: “Etäkokouksissa äänestäminen mahdollistetaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

Google Forms -äänestyslomake

Tervetuloa vaikuttamaan seuran toimintaan!

Swan TaPSin satamassa 23.5.2020.