Naistenlahden vesistötäyttö TaPS:n rannassa on saanut AVI:n myöntämän vesilain mukaisen lupapäätöksen. Lupaan voi tutustua tarkemmin 29.9.–5.11.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1863171