Veneen katsastus

Kaikki seuran venerekisterissä olevat veneet on katsastettava SPV:n sääntöjen mukaan. Vain katsastetut veneet voidaan pitää seuran ja keskusjärjestön venerekisterissä. Seuran lippua saa käyttää ainoastaan katsastetussa veneessä.

Katsastusaika

Veneet tulee katsastaa vuosittain ennen juhannusta. Vuosikatsastuksessa veneen tulee olla vedessä purjehduskuntoisena niin rikin kuin varustuksen osalta.

Virallisina katsastuspäivinä TaPS kustantaa katsastuksen. Näiden päivien ulkopuolella veneen katsastus maksaa 15 € / vene. Vuosikatsastuksen lisäksi kaikki seuraan tuotavat veneet on myös runkokatsastettava. Runkokatsastukset on uusittava aina 5 vuoden välein. Katsastusillat löydät alla olevasta kalenterista.

Sammutinauto on rannassa katsastusiltoina klo 18:00 alkaen.

Yhteistyössä

  • Ei tapahtumia

Yleistietoa katsastuksesta

Veneturvallisuuden parantamiseksi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran venerekisteriin kuuluvat veneet katsastettava seuraavien katsastusohjeiden mukaisesti.

Katsastus on jäsenseuran toimenpide, jolla varmistetaan, että veneenomistaja on ymmärtänyt velvollisuutensa pitää veneensä merikelpoisessa kunnossa. Veneenomistajan on huolehdittava veneensä katsastuksesta sekä siitä, että siinä on katsastusluokan edellyttämät varusteet. Ammattikäytössä olleiden suurten kalastus-,matkustaja- ja muiden hyötyalusten, jotka on otettu vapaa-aikakäyttöön, rungon ja tarvittaessa moottorin katsastuksen suorittaa Merenkulkuhallituksen tarkastaja. Tästä on esitettävä voimassa oleva todistus seuran katsastuksen yhteydessä. Veneiden katsastamiseen ovat oikeutettuja ne, joille SPV on myöntänyt katsastajaluvan.

Katsastus on suoritettava purjehduskauden alussa. Myöhäisempään katsastukseen täytyy olla pätevä syy (uudisrakennus, osto, peruskunnostus, sairaus jne.) Katsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja SPV:n vahvistamalle lomakkeelle. Jäsenseurojen katsastajat suorittavat katsastuksen ilmoittamissaan katsastustilaisuuksissa tai sopimuksen mukaan vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

Kun vene liitetään seuran venerekisteriin, suoritetaan peruskatsastus, joka uusitaan viiden vuoden välein. Vuosikatsastus suoritetaan varusteiden ja helposti kuluvien tai vaihtuvien rakenneosien kohdalla. Lisäksi, mikäli erityistä syytä ilmenee voi seura vaatia veneelle suoritettavaksi uuden perus- tai vuosikatsastuksen.

Peruskatsastuspöytäkirjan perusteella veneenomistajan oma seura saa kirjoittaa venetodistuksen, johon on merkittävä katsastusluokka. Venetodistus on voimassa seuraavaan katsastukseen saakka, mutta kuitenkin enintään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Venetodistuksen voimassaolo loppuu välittömästi, kun veneen omistaja vaihtuu, tai kun ilmenee, että vene tai sen varusteet eivät ole venetodistuksen ilmoittamassa kunnossa. Uusi venetodistus kirjoitetaan uuden peruskatsastuksen jälkeen.

Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella. Seura voi erikoistapauksissa antaa tilapäisen venetodistuksen veneen viemiseksi katsastuspaikalle. Pitkiä ulkomaanmatkoja varten voi seuran hallitus myöntää pidennystä venetodistuksen voimassaoloaikaan matkan ajaksi enintään viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen vene poistetaan seuran venerekisteristä, ellei uutta peruskatsastusta suoriteta. Venetodistus tulee pitää veneessä mukana.

Katsastamatonta venettä ei saa merkitä seuran venerekisteriin, eikä se saa käyttää seuran perälippua, kerhoviiriä eikä katsastustarraa.