Tampereen Pursiseuran Naistenlahden satamalla on Roope-satama status ja Roope-lippu liehuu sen merkkinä satamassa.

Roope-satama on ympäristöystävällinen satama

  • Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma.
  • Roope-satamaohjelman tavoitteena on kehittää kaiken kokoisia venesatamia erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat
  • Ohjataan venesatamien käyttäjiä ympäristöystävälliseen toimintaan.

Roope-satamilta edellytetään:

  • ympäristövastaavan nimeämistä
  • jätehuollon asianmukaista järjestämistä
  • jätevesien asianmukaista käsittelyä
  • siisteyttä ja roskattomuutta
  • turvallisuudesta huolehtimista
  • tiedottamista ja opastusta ympäristö- ja turvallisuusasioista
  • jatkuvaa kehittymistä

Jokaista seuran jäsentä edellytetään käyttäytymään ympäristövastuullisesti niin satamassa kuin vesillä. Pidetään yhdessä huolta puhtaasta järviluonnosta ja kirkkaista vesistä.

Ympäristöohje

Lisätietoja: https://www.pidasaaristosiistina.fi/