Veneiden lasku lähestyy, huomioithan erityisesti seuraavat ympäristöseikat:

  • Moottorien pakkasnesteenä käytettyä etyleeniglykolia ei tule päästää maahan eikä veteen. Etyleeniglykoli (ethane-1,2-diol) on myrkyllinen ihmiselle ja vesieliöille, joten sen leviäminen ympäristöön tulee estää ja se tulee käsitellä ongelmajätteenä. (Propyleeniglokoli sen sijaan on miltei vaaraton, biohajoava eikä ole biokerääntyvä.)
  • Kerää siis moottorin glykolit astiaan tai ämpäriin ja kaada ne satamassa seuramajan edessä olevaan siniseen glykoli-tynnyriin.
  • Muistathan myös, että Satamatoimiston edessä olevasta jätekatoksesta löytyy jäteastiat jäteöljylle, maali- ja aerosolijätteelle, öljynsuodattimille ja akuille.

Ympäristöterveisin,

TaPS:in ympäristövastaava Soila Laaksonen ja satamakapteeni Henry Viljanen