Junioripurjehtijan taitomerkit on lajiliitto Suomen purjehdus ja veneilyn kanssa yhteistyössä kehitetty menetelmä junioripurjehtijoiden lajiosaamisen puolueettomaan ja perusteelliseen arviointiin. Merkit mahdollistavat mm. tasavertaisen taitoperustaisen arvioinnin eri tasoisten harrastusryhmien osallistumiskriteerejä määriteltäessä. Lisäksi niiden avulla purjehtijan on helppo seurata oman osaamisensa kehittymistä ja ohjaajien puolestaan suunnitella harjoitusohjelmaa purjehtijoiden yksilöllisten vahvuuksien ja heikkouksien mukaisesti. TaPSin junioritoiminta tarjoaa puitteet kaikkien kolmen harjoitusmerkin suorittamiseen, ja jokaista eri merkkiä vastaavan tasoisille purjehtijoille onkin omat harjoitusryhmänsä.

Vihreä taitomerkki

Vihreä taitomerkki osoittaa jollapurjehduksen alkeistason perusteiden tuntemista. Sen ansainneet purjehtijat osaavatkin ohjaajan tukemina mm. purjehtia jokaiseen tuulensuuntaan ja tehdä kaksi purjehduksen peruskäännöstä, vendan ja jiipin. Lisäksi purjehtijat osaavat havainnoida tuulen suuntaa sekä ymmärtävät sen vaikutuksen veneeseen. Vihreän merkin suorittaneet purjehtijat tarvitsevat kuitenkin vesillä jatkuvasti ohjaajan opastusta, eikä heitä siten voi hetkeksikään jättää yksin vesille.

Vihreän taitomerkin suorittamiseen tähtäävät vesiharjoitteet tehdään kevyessä, korkeintaan 5 m/s tuulessa. Kovemmalla tuulella veneenkäsittelyä voidaan harjoitella ilman purjetta tai rannassa simulaattorilla. Kuivaharjoittelulla onkin tärkeä rooli vihreän tason purjehtijoille, sillä rannassa harjoitellessa voidaan purjehdustilannetta yksinkertaistaa yksittäisen taidon opetteluun keskittyen.

Veneenkäsittelyn perusteiden lisäksi vihreän taitomerkin suorittanut purjehtija osaa mm. nimetä jollan tärkeimmät osat, solmia kolme tärkeintä purjehtijan perussolmua ja rikata, eli kasata, jollan purjehduskuntoon sekä purkaa sen purjehduksen päätyttyä. Vihreän merkin suorittanut purjehtija osaa myös pukea pelastusliivit yllensä ja on harjoitellut oikeaoppista toimintaa jollan kaatuessa.

TaPSilla vihreä taitomerkki suoritetaan alkeiskurssin aikana, ja se mahdollistaa harrastuksen jatkamisen jatkokurssilla, kesäleirillä ja sinisessä harjoitusryhmässä. Näissä harjoitusten ohjelma on suunniteltu vihreän tason purjehtijoiden taitojen mukaiseksi, ja sitä räätälöidään lisäksi yksittäisten purjehtijoiden osaamistason mukaisesti. Harjoituksissa voidaan siis keskittyä sinisen taitomerkin suorittamiseen tähtäävien harjoitteiden lisäksi myös hankalalta tuntuneiden vihreän merkin osa-alueiden kertaamiseen.

Sininen taitomerkki

Sininen taitomerkki on osoitus jollapurjehduksen perusteiden vankasta hallinnasta sekä varmasta veneenkäsittelystä. Sinisen tason purjehtijat kykenevät hetken aikaa purjehtimaan ilman ohjaajan jatkuvaa valvontaa, eivätkä tarvitse koko aikaa ohjaajan osoittamaa purjehdittavaa suuntaa. Purjehtijoilla on opeteltavana kuitenkin vielä paljon uusia taitoja, joita harjoitellaan ohjaajan valvonnassa.

Sinisen taitomerkin suorittamiseen tähtääviä harjoitteita tehdään kevyen tuulen lisäksi myös hieman kovemmassa 6–8 m/s tuulessa, jolloin purjehtijat vielä tarvitsevat kuitenkin enemmän ohjaajan opastusta ja valvontaa. Myös sinisen tason purjehtijat hiovat veneenkäsittelyä rannalla simulaattorissa, mutta harjoitusten painopiste on vihreää tasoa vahvemmin vesillä.

Sinisen taitomerkin suorittaneet purjehtijat osaavat hienosäätää purjeen kireyttä sekä edetä itsenäisesti suoraan vastatuuleen luovimalla. Purjehtijat käyttävät joka tilanteessa veneen ohjaamiseen jatkopinnaa (nivelellä peräsinpinnaan liitettyä jatko-osaa, joka mahdollistaa paremman purjehdusasennon), osaavat pysäyttää veneen keula vastatuuleen ja peruuttaa sekä tehdä 360° ja 720° käännökset. Lisäksi sinisen merkin suorittaneet purjehtijat tuntevat kilpapurjehduksen perusteet kuten lähtölinjalla toimimisen ja veneiden väliset väistämissäännöt.

Sininen taitomerkki suoritetaan pääsääntöisesti sinisen ryhmän viikkoharjoituksissa, vaikkakin sitä varten harjoitellaan mm. jatkokurssilla ja kesäleirillä. Sinisen merkin suorittamiseen kuluva aika on hyvin yksilöllistä ja riippuu mm. harjoittelun määrästä ja purjehtijan iästä, mutta yleensä merkki saadaan suoritettua toisen tai kolmannen aktiivisen harrastusvuoden aikana. Sinisen taitomerkin suorittamisen myötä purjehtijat voivat osallistua Näsijärven viikkokilpailuihin sekä siirtyä punaiseen harjoitusryhmään.

Punainen taitomerkki

Punainen taitomerkki osoittaa kilpapurjehduksessa tarvittavien taitojen varmaa osaamista. Merkin suorittaneet purjehtijat ovat kokeneita veneenkäsittelijöitä ja hallitsevat itsenäisen purjehduksen myös keskituulessa (max 8 m/s). Punaiseen merkkiin tähtäävissä harjoituksissa purjehditaan myös voimakkaammassa tuulessa, mutta purjehtijat tarvitsevat tällöin ohjaajan läsnäoloa.

Punaisen taitomerkin suorittaneet purjehtijat ovat purjehdustekniikaltaan taitavia, eivätkä erilaiset veneenkäsittelytilanteet tuota enää juurikaan vaikeuksia. Taidot tarvitsevat kuitenkin vielä runsaasti hienosäätöä ja paljon toistoja. Vankan teknisen osaamisen myötä punaisen tason purjehtijat voivat ruveta keskittymään taktisten taitojen opetteluun, ja merkin suorittaneet purjehtijat osaavatkin luoda itselleen kilpapurjehduksellisen suunnitelman radan kiertämiseen ja ymmärtävät yleisellä tasolla tuulierojen sekä toisten veneiden vaikutuksen kilpapurjehduksessa.

Punaisen merkin suorittaneet purjehtijat ymmärtävät purjeen trimmaamisen perusteet ja osaavat säätää purjetta olosuhteiden mukaan. Lisäksi purjehtijat tuntevat purjehduksen kilpailusäännöt ja osaavat toimia niiden mukaisesti erilaisissa tilanteissa. Purjehtijat ovatkin kerryttäneet kilpailukokemusta osallistumalla aktiivisesti Näsijärven viikkokilpailuihin.

Punainen taitomerkki suoritetaan punaisen ryhmän viikkoharjoituksissa sekä viikkokilpailuissa. Merkin suorittamisen vaatimien taitojen oppiminen on sinisen merkin tavoin hyvin yksilöllistä: jotkut purjehtijat saavat merkin suoritettua jo sinisen merkin suorittamista seuraavana kautena kun taas osalla tarvittavien taitojen hallitsemiseen voi kulua useampi vuosi. Merkin suorittaminen mahdollistaa mustan harjoitusryhmän harjoituksiin osallistumisen sekä kansallisen tason kadettikilpailuihin (ikään kuin purjehduksen SM-liigan B-lohko). SM-tason ranking-kilpailuihin osallistuminen on mahdollista, kun kilpailukokemusta kadettikisoista on kerrytetty noin yhden purjehduskauden ajalta.

Vihreä taitomerkki

Vihreä taitomerkki osoittaa jollapurjehduksen alkeistason perusteiden tuntemista. Sen ansainneet purjehtijat osaavatkin ohjaajan tukemina mm. purjehtia jokaiseen tuulensuuntaan ja tehdä kaksi purjehduksen peruskäännöstä, vendan ja jiipin. Lisäksi purjehtijat osaavat havainnoida tuulen suuntaa sekä ymmärtävät sen vaikutuksen veneeseen. Vihreän merkin suorittaneet purjehtijat tarvitsevat kuitenkin vesillä jatkuvasti ohjaajan opastusta, eikä heitä siten voi hetkeksikään jättää yksin vesille.

Vihreän taitomerkin suorittamiseen tähtäävät vesiharjoitteet tehdään kevyessä, korkeintaan 5 m/s tuulessa. Kovemmalla tuulella veneenkäsittelyä voidaan harjoitella ilman purjetta tai rannassa simulaattorilla. Kuivaharjoittelulla onkin tärkeä rooli vihreän tason purjehtijoille, sillä rannassa harjoitellessa voidaan purjehdustilannetta yksinkertaistaa yksittäisen taidon opetteluun keskittyen.

Veneenkäsittelyn perusteiden lisäksi vihreän taitomerkin suorittanut purjehtija osaa mm. nimetä jollan tärkeimmät osat, solmia kolme tärkeintä purjehtijan perussolmua ja rikata, eli kasata, jollan purjehduskuntoon sekä purkaa sen purjehduksen päätyttyä. Vihreän merkin suorittanut purjehtija osaa myös pukea pelastusliivit yllensä ja on harjoitellut oikeaoppista toimintaa jollan kaatuessa.

TaPSilla vihreä taitomerkki suoritetaan alkeiskurssin aikana, ja se mahdollistaa harrastuksen jatkamisen jatkokurssilla, kesäleirillä ja sinisessä harjoitusryhmässä. Näissä harjoitusten ohjelma on suunniteltu vihreän tason purjehtijoiden taitojen mukaiseksi, ja sitä räätälöidään lisäksi yksittäisten purjehtijoiden osaamistason mukaisesti. Harjoituksissa voidaan siis keskittyä sinisen taitomerkin suorittamiseen tähtäävien harjoitteiden lisäksi myös hankalalta tuntuneiden vihreän merkin osa-alueiden kertaamiseen.

Sininen taitomerkki

Sininen taitomerkki on osoitus jollapurjehduksen perusteiden vankasta hallinnasta sekä varmasta veneenkäsittelystä. Sinisen tason purjehtijat kykenevät hetken aikaa purjehtimaan ilman ohjaajan jatkuvaa valvontaa, eivätkä tarvitse koko aikaa ohjaajan osoittamaa purjehdittavaa suuntaa. Purjehtijoilla on opeteltavana kuitenkin vielä paljon uusia taitoja, joita harjoitellaan ohjaajan valvonnassa.

Sinisen taitomerkin suorittamiseen tähtääviä harjoitteita tehdään kevyen tuulen lisäksi myös hieman kovemmassa 6–8 m/s tuulessa, jolloin purjehtijat vielä tarvitsevat kuitenkin enemmän ohjaajan opastusta ja valvontaa. Myös sinisen tason purjehtijat hiovat veneenkäsittelyä rannalla simulaattorissa, mutta harjoitusten painopiste on vihreää tasoa vahvemmin vesillä.

Sinisen taitomerkin suorittaneet purjehtijat osaavat hienosäätää purjeen kireyttä sekä edetä itsenäisesti suoraan vastatuuleen luovimalla. Purjehtijat käyttävät joka tilanteessa veneen ohjaamiseen jatkopinnaa (nivelellä peräsinpinnaan liitettyä jatko-osaa, joka mahdollistaa paremman purjehdusasennon), osaavat pysäyttää veneen keula vastatuuleen ja peruuttaa sekä tehdä 360° ja 720° käännökset. Lisäksi sinisen merkin suorittaneet purjehtijat tuntevat kilpapurjehduksen perusteet kuten lähtölinjalla toimimisen ja veneiden väliset väistämissäännöt.

Sininen taitomerkki suoritetaan pääsääntöisesti sinisen ryhmän viikkoharjoituksissa, vaikkakin sitä varten harjoitellaan mm. jatkokurssilla ja kesäleirillä. Sinisen merkin suorittamiseen kuluva aika on hyvin yksilöllistä ja riippuu mm. harjoittelun määrästä ja purjehtijan iästä, mutta yleensä merkki saadaan suoritettua toisen tai kolmannen aktiivisen harrastusvuoden aikana. Sinisen taitomerkin suorittamisen myötä purjehtijat voivat osallistua Näsijärven viikkokilpailuihin sekä siirtyä punaiseen harjoitusryhmään.

Punainen taitomerkki

Punainen taitomerkki osoittaa kilpapurjehduksessa tarvittavien taitojen varmaa osaamista. Merkin suorittaneet purjehtijat ovat kokeneita veneenkäsittelijöitä ja hallitsevat itsenäisen purjehduksen myös keskituulessa (max 8 m/s). Punaiseen merkkiin tähtäävissä harjoituksissa purjehditaan myös voimakkaammassa tuulessa, mutta purjehtijat tarvitsevat tällöin ohjaajan läsnäoloa.

Punaisen taitomerkin suorittaneet purjehtijat ovat purjehdustekniikaltaan taitavia, eivätkä erilaiset veneenkäsittelytilanteet tuota enää juurikaan vaikeuksia. Taidot tarvitsevat kuitenkin vielä runsaasti hienosäätöä ja paljon toistoja. Vankan teknisen osaamisen myötä punaisen tason purjehtijat voivat ruveta keskittymään taktisten taitojen opetteluun, ja merkin suorittaneet purjehtijat osaavatkin luoda itselleen kilpapurjehduksellisen suunnitelman radan kiertämiseen ja ymmärtävät yleisellä tasolla tuulierojen sekä toisten veneiden vaikutuksen kilpapurjehduksessa.

Punaisen merkin suorittaneet purjehtijat ymmärtävät purjeen trimmaamisen perusteet ja osaavat säätää purjetta olosuhteiden mukaan. Lisäksi purjehtijat tuntevat purjehduksen kilpailusäännöt ja osaavat toimia niiden mukaisesti erilaisissa tilanteissa. Purjehtijat ovatkin kerryttäneet kilpailukokemusta osallistumalla aktiivisesti Näsijärven viikkokilpailuihin.

Punainen taitomerkki suoritetaan punaisen ryhmän viikkoharjoituksissa sekä viikkokilpailuissa. Merkin suorittamisen vaatimien taitojen oppiminen on sinisen merkin tavoin hyvin yksilöllistä: jotkut purjehtijat saavat merkin suoritettua jo sinisen merkin suorittamista seuraavana kautena kun taas osalla tarvittavien taitojen hallitsemiseen voi kulua useampi vuosi. Merkin suorittaminen mahdollistaa mustan harjoitusryhmän harjoituksiin osallistumisen sekä kansallisen tason kadettikilpailuihin (ikään kuin purjehduksen SM-liigan B-lohko). SM-tason ranking-kilpailuihin osallistuminen on mahdollista, kun kilpailukokemusta kadettikisoista on kerrytetty noin yhden purjehduskauden ajalta.

Harjoituskirja

Taitomerkkien suorittamista seurataan Suomen purjehdus ja veneilyn sekä TaPSin yhteistyössä laatiman junioripurjehtijan harjoituskirjan avulla. Harjoitusten jälkeen harjoituskirjaan merkitään ohjaajan opastuksella harjoituksissa käsitellyt aiheet. Kun purjehtija ja ohjaaja yhdessä kokevat, että tietyn merkin suorittamiseksi kannalta tarpeellisia aiheita on harjoiteltu riittävästi, voidaan siirtyä itse merkkikokeen suorittamiseen.

Merkkikoe koostuu kymmenestä eri taitokriteeristä, joiden hallitsemista ohjaaja arvioi. Taitomerkki voidaan suorittaa myös osissa ja mahdollisesti epäonnistuneita suorituksia voi yrittää välittömästi uudelleen ohjaajalta saadun palautteen avustuksella. Kunkin merkin suorittamisesta purjehtija palkitaan diplomilla sekä pinssillä, jonka voi kiinnittää vaikkapa pelastusliiveihin.

Harjoituskirjat jaetaan alkeiskurssilaisille heti kurssin alussa ja niiden täyttäminen aloitetaan jo ensimmäisenä päivänä. Alkeiskurssin aikana jokainen kurssilainen suorittaa vihreän taitomerkin. Sininen merkki suoritetaan sinisen ryhmän harjoituksissa ja punainen merkki punaisen ryhmän harjoituksissa sekä viikkokilpailuissa.