Sivulta löydät kaiken lain vaatiman verkkokauppatuotteisiin ja tietosuojaan liittyen.

Venepalvelu­sopimusehdot
Kurssien sopimusehdot
TaPS juhlatilan vuokrasopimus ja -ehdot

Verkkokaupan peruutusilmoitus

Tietosuojaseloste

Tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen annetun suostumuksen peruuttaminen

Tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuväylät

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan  (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).