Sivulta löydät kaiken lain vaatiman verkkokauppatuotteisiin ja tietosuojaan liittyen.

Verkkokaupan peruutusilmoitus

Tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen annetun suostumuksen peruuttaminen

Tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuväylät

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan  (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).