Vartiovuoro alkaa 22:00 ja päättyy 6:00

TaPSin satamaa vartioidaan purjehduskauden ajan. Vartiovelvollisia ovat kaikki seuran täysi-ikäiset veneenomistajat, joiden vene on TaPSin venepaikalla (myös kevytvenepaikat). Vartiointialue on seuran satama-alue. Vartiovuorossa on kerrallaan yksi seuran venepaikan haltija. Tarkemmat tiedot vartiovuuoron suorittamisesta ovat nähtävissä vartiokaapissa seuramajan miehistötilassa keittiön vasemmalla puollella.

Seuran jäsenet voivat itse valita vartiovuoronsa intranetistä löytyvästä sähköisestä vartiovuorolistasta (jos kirjautuminen sähköpostiosoitteellasi ei onnistu, toimi tämän sivun ohjeen mukaisesti). Mikäli veneen omistaja ei ole varannut vuoroaan ajoissa, hänelle arvotaan vuoro varaamatta jääneistä päivämääristä. Vartiovuoro alkaa kello 22.00 ja päättyy klo 6.00. Vuoroja on myös mahdollista vaihtaa tai ”kaupata” kesän aikana. Tällöin vartijoiden on muistettava päivittää muutokset vartiolistaan poistamalla ensin oma varattu vuoro ja sen jälkeen varaamalla uusi vuoro. Yksittäinen vartija voi varata itselleen myös useamman kuin yhden vuoron. Vuoroja kaupatessa tulee pitää mielessä, että vartijan on oltava täysi-ikäinen seuran jäsen.

Venepaikka seuran satamassa edellyttää vartiovuoron hoitamista. Vartiointivuoron laiminlyöminen johtaa seuraamuksiin. Vartija täyttää vartiokaapissa olevan päiväkirjan, johon merkitään vartiointiaikana sattuneet merkittävät tapahtumat. Vartijalla ei ole järjestysmiehen valtuuksia. Järjestyshäiriötilanteissa on virkavalta kutsuttava avuksi.