Katsastetulla veneellä kulkeminen on turvallista! Kaikki seuran venerekisterissä olevat veneet on katsastettava SPV:n sääntöjen mukaan. Vain katsastetut veneet voidaan pitää seuran ja keskusjärjestön venerekisterissä ja seuran lippua saa käyttää ainoastaan katsastetussa veneessä. Lisäksi katsastus tuo monesti säästöä vakuutusmaksuissa.

Purjehduskurssi Tampere on paras mahdollinen tapa aloittaa purjehdusharrastus Tampereella

Katsastusaika

Veneet tulee katsastaa vuosittain ennen juhannusta. Vuosikatsastuksessa veneen tulee olla vedessä purjehduskuntoisena niin rikin kuin varustuksen osalta.

Vuosikatsastuksen lisäksi kaikki seuraan tuotavat veneet on myös runkokatsastettava. Runkokatsastukset on uusittava viiden vuoden välein. Katsastusillat löydät alla olevasta kalenterista.

Sammutinten vuosittaisia tarkastuksia hoitava auto on rannassa katsastusiltoina klo 18:00 alkaen.

< 2024 >
Heinäkuu
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
elokuu
elokuu
elokuu
elokuu

Runkokatsastus

TaPSiin rekisteröity vene on perus- eli runkokatsastettava viiden vuoden välein. Maksuton runkokatsastus suoritetaan veneen ollessa telakoituna Naistenlahdessa ennen veneiden laskua kalenteriin merkittynä runkokatsastuspäivänä.

Lista peruskatsastettavista veneistä löytyy vain seuralaisille näkyvältä sivulta Runkokatsastettavat.

Lisätietoja runkokatsastuksesta: katsastus(ät)taps.fi

Yleistietoa katsastuksesta

Veneturvallisuuden parantamiseksi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran venerekisteriin kuuluvat veneet katsastettava seuraavien katsastusohjeiden mukaisesti.

Katsastus on jäsenseuran toimenpide, jolla varmistetaan, että veneenomistaja on ymmärtänyt velvollisuutensa pitää veneensä merikelpoisessa kunnossa. Veneenomistajan on huolehdittava veneensä katsastuksesta sekä siitä, että siinä on katsastusluokan edellyttämät varusteet. Ammattikäytössä olleiden suurten kalastus-, matkustaja- ja muiden hyötyalusten, jotka on otettu vapaa-aikakäyttöön, rungon ja tarvittaessa moottorin katsastuksen suorittaa Merenkulkuhallituksen tarkastaja. Tästä on esitettävä voimassa oleva todistus seuran katsastuksen yhteydessä. Veneiden katsastamiseen ovat oikeutettuja ne, joille SPV on myöntänyt katsastajaluvan.

Katsastus on suoritettava purjehduskauden alussa. Myöhäisempään katsastukseen täytyy olla hyväksyttävä syy (uudisrakennus, osto, peruskunnostus, sairaus jne.) Katsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja SPV:n vahvistamalle lomakkeelle. Jäsenseurojen katsastajat suorittavat katsastuksen ilmoittamissaan katsastustilaisuuksissa tai sopimuksen mukaan vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

Kun vene liitetään seuran venerekisteriin, suoritetaan peruskatsastus, joka uusitaan viiden vuoden välein. Vuosikatsastus suoritetaan varusteiden ja helposti kuluvien tai vaihtuvien rakenneosien kohdalla. Lisäksi, mikäli erityistä syytä ilmenee voi seura vaatia veneelle suoritettavaksi uuden perus- tai vuosikatsastuksen.

Peruskatsastuspöytäkirjan perusteella veneenomistajan oma seura saa kirjoittaa venetodistuksen, johon on merkittävä katsastusluokka. Venetodistus on voimassa seuraavaan katsastukseen saakka, mutta kuitenkin enintään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Venetodistuksen voimassaolo loppuu välittömästi, kun veneen omistaja vaihtuu, tai kun ilmenee, että vene tai sen varusteet eivät ole venetodistuksen ilmoittamassa kunnossa. Uusi venetodistus kirjoitetaan uuden peruskatsastuksen jälkeen.

Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella. Seura voi erikoistapauksissa antaa tilapäisen venetodistuksen veneen viemiseksi katsastuspaikalle. Pitkiä ulkomaanmatkoja varten voi seuran hallitus myöntää pidennystä venetodistuksen voimassaoloaikaan matkan ajaksi enintään viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen vene poistetaan seuran venerekisteristä, ellei uutta peruskatsastusta suoriteta. Venetodistus tulee pitää veneessä mukana.

Katsastamatonta venettä ei saa merkitä seuran venerekisteriin, eikä se saa käyttää seuran perälippua, kerhoviiriä eikä katsastustarraa.

Katsastusluokat ja -varusteet

Alla on lueteltuna tärkeimmät katsastusvarusteet. Täydellisen ja varmasti ajantasaisen listauksen varusteista ja muista katsastusvaatimuksista löydät SPV:n sivuilta

Avomerellisiin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Turvavarusteet

  • DSC-toiminnolla varustettu kiinteä VHF-radiopuhelin
  • EPIRB-hätälähetin
  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu
  • Kaksi oranssisavua
Merellisiin olosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Pohjan- ja Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat (näillä alueilla voi, jos paikallinen matalapaine kehittyy äkkiä, olla nopeasti nousevan myrskyn vaara ja suojaan pääsy kyseenalaista).

Turvavarusteet

  • DSC-toiminnolla varustettu kiinteä VHF-radiopuhelin
  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu
Lisäksi suositellaan EPIRB-hätälähetintä, laskuvarjoraketteja sekä oranssisavuja.
Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Turvavarusteet

  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu
Lisäksi suositellaan DSC-toiminnolla varustettu kiinteä VHF-radiopuhelinta.
Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Turvavarusteet

Ei pakollisia turvavarusteita. Suositellaan säänkestävää matkapuhelinta ja led-soihtua.

Moottoripursi

Katsastetaan veneenomistajan toivomuksen mukaan joko moottori- tai purjeveneenä. Kuitenkin vain vene, joka kaikissa olosuhteissa on tyydyttävästi ohjailtavissa yksinomaan purjein, voidaan katsastaa purjeveneenä.

Hätämerkinantovälineet

Valopistooli ja 300 metrin nousukorkeuteen leimatut laskuvarjoammukset korvaavat laskuvarjoraketit. Valopistoolilla voidaan kuitenkin korvata korkeintaan 2 kpl rakettia. Hätämerkinantovälineiden on oltava hyväkuntoiset ja asianmukaisesti säilytetyt. Rakettien ja soihtujen maksimikelpoisuusaika on valmistusvuoden lisäksi seuraavat viisi kalenterivuotta. Valmistajan ilmoittaman kelpoisuusajan jälkeen veneen omistaja vastaa hätämerkinantolaitteista itse. Valopistoolin patruunoiden  kelpoisuusaika on leimauksen mukainen, tai ilman leimaa enintään 25 vuotta, jos ne ovat virheettömät ja ostoajankohdan pystyy todistettavasti esittämään. Valopistooliin vaaditaan hallussapitolupa.

Paukkuliivit

Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Liivit pitää tarkastaa ja huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tehdystä huollosta on oltava merkintä liiveissä. Ilman merkintää tai varaosasarjaa vailla olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. Huollon ja tarkastuksen voi osaava tehdä itsekin valmistajan ohjeita noudattaen. Valmistajat suosittelevat liivin uusimista 10 vuoden jälkeen tai aikaisemmin, jos siinä on rakenteellista vikaa. Jokaisen kastumisen ja laukaisun jälkeen on liivi kuivatettava, tarkastettava ja huollettava valmistajan ohjeiden mukaan.

Laukaistun tai lauenneen liivin huoltoon kuuluu aina uuden kaasusäiliön sekä sulakkeen vaihto ja laukaisumekanismin virittäminen. Näihin tarvitaan tietysti liivikohtaiset vaihto-osat, joita on oltava riittävästi veneessä mukana, samoin kuin niiden vaihdossa tarvittavat ohjeet. Ilman vaihto-osia ja huoltoa ei liivi täytä tehtäväänsä.

Venetikkaat

Katsastettavassa veneessä on oltava kiinteästi asennetut venetikkaat, jotka mahdollistavat veteen joutuneen henkilön nousun veneeseen joko perästä tai laidalta. Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat sallitaan vain, jos veden varan joutuneen on mahdollista vetää ne esiin. Jos ne ovat kaiteen osa, ne eivät saa vaarantaa kansiturvallisuutta. Järjestelyn alimman askelman tulee alas laskettuna ulottua vähintään 300 mm vesilinjan alapuolelle.

Jos kuormaamattoman veneen varalaita on alle 500 mm korkeudessa vedenpinnasta, ei erillistä tikasjärjestelmää vaadita. Tällaisessakin veneessä tulee kuitenkin olla kädensija, jota apuna käyttäen voi nousta veneeseen.

Paloilmaisin ja kaasuhälytin

Suljettavilla makuutiloilla varustetuissa veneissä tulee olla veneolosuhteisiin sopiva palonilmaisin. Suositellaan, että jokaisessa suljetussa makuutilassa on oma palonilmaisimensa. Veneisiin, joissa on nestekaasulaitteita, suositellaan kaasuhälytintä.

Veneen rekisteröinti

Kaikki runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät moottori- tai purjeella varustetut tai vähintään 15 kW (yli 20 hv) moottorilla varustetut veneet tulee rekisteröidä.

Rekisteritunnus merkitään katsastuspöytäkirjaan. Rekisteröintivelvollisuuden piirissä oleva rekisteröimätön vene ei läpäise katsastusta hyväksytysti.

Rekisteritunnus

Veneen rekisteritunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne hyvin erottuvat taustastaan. Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää, eikä sitä tule katsastaa, ellei sitä ole varustettu rekisteritunnuksella.