Tavoitteena turvallinen, puhdas ja monimuotoinen ympäristö

Ympäristöohjeen tavoitteena on turvata viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen ympäristö Naistenlahden satamassa, retkitukikohdissa ja luonnon satamissa myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että kaikki seuran jäsenet toimivat kestävällä tavalla ympäristön kannalta.

Yleistä satamassa toimimisesta

Perusperiaatteena on

 • roskat ja muut jätteet viedään niille osoitettuun paikkaan
 • ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä.
 • ympäristöön ei myöskään saa päästää mitään ainetta siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa
 • mahdollisista ympäristölle aiheutuneista vahingoista ilmoitetaan viipymättä viranomaiselle

Ympäristöturvallisuuteen liittyy myös veneellä liikkuminen

 • satamien vesialueella kuljettaessa on noudatettava varovaisuutta ja aluksen vauhti on sovitettava paikan ja olosuhteiden mukaan
 • veneellä liikkumisesta ei saa aiheutua vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille
 • suurin sallittu nopeus satamissa on 2,5 solmua
 • aaltojen muodostaminen on kiellettyä
 • satamissa ei ole suotavaa meluta

Veneiden huoltotyöt

Veneiden pesu

 • Talvisäilytysalueilla veneitä ei saa pestä liuottimia sisältävillä pesuaineilla
 • Liuottomia voi käyttää pienelle alueelle pesun jälkeen ja hankaukseen käytetty trasseli tms. tulee viedä kiinteälle öljyjätteelle tarkoitettuun astiaan
 • Muilla veneen pesuun tarkoitetuilla pesuaineilla pesu on sallittua, kun pesuvedet voidaan imeyttää maaperään. Pesuvesi ei kuitenkaan tässäkään tilanteessa saa pilata ympäristöä.
 • Asfaltilla olevat veneet pestään vain vedellä, yksittäiset tahrat voidaan poistaa pesuaineilla niin, ettei valumia tule.
 • Pesussa suositellaan ympäristömerkein varustettuja pesuaineita
 • Fosfaatteja sisältäviä pesuaineita pitää välttää
 • Vesillä olevaa venettä pestään ainoastaan vedellä
 • Painepesureiden käyttöä ei suositella myrkkymaalilla maalattujen pohjien pesuun. Pehmeillä myrkkymaaleilla maalattujen pohjien pesu painepesurilla on ehdottomasti kielletty.
 • Vesijohtovettä ei käytetä veneiden pesuun.

Pohjan maalauksessa on huomioitava

 • Myrkkymaalien käyttäminen veneiden pohjassa on järvillä kiellettyä ja tarpeetonta. Myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille.
 • Pehmeän myrkkymaalin käyttö järvillä on kiellettyä ja se tulee poistaa
 • Kovan myrkkymaalilla maalaaminen tai sen lisääminen on kiellettyä. Jos vene on tuotu mereltä ja siinä on kova myrkkymaali, sitä ei tarvitse poistaa ennen kuin pohjan maalaus on muutenkin ajankohtainen.
 • Pohjamaalien poistamisessa tulee estää niiden pääsy vesistöön ja maaperää. Poisto on suoritettava siten, että maali kerätään kaapimalla poistettaessa alustalle ja siitä tiiviiseen astiaan/pussiin. Muistathan, että maalipöly ja -jäte ovat vaarallista jätettä, joka on haitallista ympäristön lisäksi terveydelle. Jos hiot pois vanhaa maalia, käytä hiontaimuria, joka kerää maalijätteen ja pidä veneen alla pressua. Näin saat toimitettua maalijätteen vaarallisten jätteiden keräykseen. Muista myös suojata itsesi hengityssuojaimella.

Muissa huolto- ja ylläpitotöissä on huomioitava

 • Jäteöljylle kiinteälle öljyjätteelle, maali ja aerosolijätteelle on Tampereen kaupungin ylläpitämä keräyspiste Naistenlahden Sataman jätepisteessä (Satamatoimiston mökin vieressä).
 • Polttoaineet, jäähdytysnesteet, ohenteet, liuottimet ym. vaarallinen nestemäinen jäte toimitetaan jäteasemalle.
 • Käytä moottorin pakkasnesteenä propyleeniglokolia etyleeniglykolin sijaan. Propyleeniglokoli on miltei vaaraton, biohajoava eikä ole biokerääntyvä.
 • Moottorien pakkasnesteenä käytettyä etyleeniglykoli tulee kerätä astiaan ja hävittää ongelmajätteenä
 • Akku- ja paristojätteelle on keräysastia Tampereen kaupungin ylläpitämässä Naistenlahden Sataman jätepisteessä (Satamatoimiston mökin vieressä). Akkuja ja paristoja ottavat vastaan kaikki niitä myyvät liikkeet tuottajavastuun nojalla. Akkujen kuljettamisessa on syytä noudattaa varovaisuutta, jotta erittäin syövyttävä akkuneste ei pääse valumaan ulos: kuljeta akkua oikein päin ja pidä korkit suljettuna. Paristoja vastaanottavat nykyään myös monet kaupat.
 • Pilssiveteen voi olla sekoittuneena moottorin vuotovesiä, öljyjä ja polttoainetta, mistä syystä sitä käsitellään vaarallisena jätteenä. Pienet määrät pilssivettä voi imeyttää esimerkiksi öljynimeytysmattoon tai vaikkapa vaippaan. Imeytysmatto tms. kiinteä öljyjäte toimitetaan keräyspisteelle esimerkiksi Naistenlahden Sataman jätepisteelle
 • Lasi, metalli, paperi, kartonki ym. kierrätettävä jäte viedään jätepisteelle
 • Elektroniikkajätteet voi toimittaa elektroniikkaa myyvään liikkeeseen tai jäteasemalle.
 • Vanhentuneet hätäraketit ja käsisoihdut ovat ongelmajätettä. Niitä ottaa vastaan osa soihtuja ja raketteja myyvistä liikkeistä ja poliisi.

Vesillä

Septin tyhjennys

Käymäläjätteen päästäminen veteen on kielletty.

Veneissä, joissa on vesivessa, pitää olla myös imutyhjennysjärjestelmä. Veneen septisäiliöstä käymäläjäte tyhjennetään imutyhjennysjärjestelmän avulla tyhjennyspisteen säiliöön. Tyhjennyspisteitä on Naistenlahdessa, Mustassa lahdessa, Santalahdessa, Perkiönlahdessa, Jänissaaressa, Olkahisen lahdessa, Pimeesalmessa, Kurussa, Ruovedellä, Vilppulankoskella, Pohjaslahdessa, Virroilla ja Halkoniemessä.

Retkisatamassa

Vesillä liikkumiseen samoin kuin muuhun retkeilyyn sopii hyvin perussääntö, jonka mukaan ”sen viet minkä tuot”. Näin tulee toimia myös omissa saunasatamissamme Taulaniemessä ja Vannotussa. Roskat viedään mukana seuraavaan mahdolliseen roskapisteeseen. Kesämäessä voi sekajätteen jättää saunasataman tyhjennettävään roska-astiaan. Naistenlahden sataman jätepisteeltä (Satamatoimiston mökin vieressä) löytyy keräysastia myös biojätteelle.

Erityisesti suojaisat sisälahdet kuten TaPSin retkisatamat ja Naistenlahti, joissa vesi vaihtuu hitaasti, kärsivät harmaiden vesien päästämisestä suodattamattomana veteen.

Astioiden pesu

Älä tiskaa astioita koskaan suoraan järvessä. Astioiden pesu retkisatamissa tehdään tätä varten rakennetulla tiskipaikoilla. Veneestä ei saa päästää retkisatamiin tiskivesiä.

Luonnonsatamissa pese astiat maissa ja kaada pesuvesi maahan, jotta ravinteet ja haitalliset aineet suodattuvat maakerrosten läpi eivätkä mene suoraan veteen.

Peseytyminen
Henkilökohtainen peseytyminen ja huuhtelu kuuluu tehdä sille varatussa tilassa. Saippua, shampoot yms. huuhdellaan pois saunan pesuhuoneessa, ei järvessä. Luonnon satamissa pesu ja huuhtelu tehdään niin, että vedet valuvat reilusti maahan.

Käytä ympäristöystävällistä pesuainetta. Vältä hajusteita sisältäviä ja antibakteerisia tuotteita. Älä käytä kosmetiikkaa, joka sisältää muovirakeita (mm. hammastahnat ja kuorintavoiteet).

Vaikka käyttäisi biohajoavia pesuaineita, suoraan vesistöissä ei siltikään pitäisi peseytyä.

Pesuaineen valinta
Käytä ympäristöystävällistä pesuainetta ja annostele sitä oikein. Suosi fosfaatittomia ja biohajovia pesuaineita, koska tällöin niiden hajoaminen jossain vaiheessa varmistetaan, mutta veteen niitäkään ei pidä päästää.

Tankkaus

Polttoainetta ei saa päästä veteen ja sen voi välttää muutamilla toimilla:

 1. Älä tankkaa piripintaan.
 2. Käytä tankkauslappua, joka asetetaan tankatessa pistoolin ja venttiilin väliin, jolloin tankkauslappu imee mahdolliset roiskeet. Lappua voi käyttää useita kertoja, jonka jälkeen se hävitetään vaarallisen jätteen mukana.
 3. Useisiin veneisiin voi asentaa roiskeenestoventtiilin.

Pienet polttoaineroiskeet on järkevintä jättää kellumaan veden pinnalle, mistä se vähitellen haihtuu.