Kevytveneet

 • Satamassa säilytettävien kevytveneiden on oltava TaPSin rekisterissä ja niistä on maksettava hallituksen määrittelemä venepaikkamaksu. Venepaikka velvoittaa myös osallistumaan sataman vartiointiin.
 • Juniorijäsenet on vapautettu sekä venepaikkamaksusta että vartioinnista, mutta veneet on ilmoitettava seuran rekisteriin.
 • Maksun suorittaneet saavat venepaikkatarran, mikä on liimattava näkyvälle paikalle veneeseen. Myös juniorijäsenet saavat tarran veneisiinsä.
 • Kevytveneet on säilytettävä niille osoite tulla alueella. Tämä alue on pidettävänä vapaana muusta käytöstä.

Satamapaikat

 • Satamapaikan saaminen edellyttää, että vene on TaPSin rekisterissä ja katsastettu.
 • Satamapaikka velvoittaa omistajaa osallistumaan sataman vartiointiin.
 • Vakiopaikkoja ei ole, vaan satamakapteeni voi osoittaa uuden paikan, mikäli paikkojen saaminen tehokkaaseen käyttöön sitä edellyttää.

Talvitelakointi

 • Vakiopaikkoja ei ole, vaan satamakapteeni voi osoittaa tarvitaessa uuden paikan.
 • Yhteisnostojen ulkopuolella tapahtuvasta talvitelakoinnista on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa.
 • Veneen päälle asetettavan pressun materiaali suositellaan valittavan siten, että kangas kestää usemman talven rasitukset, eikä päästä hajotessaan pientä muoviroskaa luontoon.
 • Seura ei vastaa mahdollisesti veneille tapahtuvista vaurioista tai niiden irtaimistoon kohdistuneista varkauksista.

Veneiden lasku

 • Jos veneenomistajan ostaa seuralta satamapalvelut, on veneenomistajan oltava mukana veneen laskussa. Turvallisuus- ja vastuukysymysten vuoksi yhtään venettä ei lasketa seuran toimesta.
 • Veneen omistajan ollessa estynyt, on hänen valtuutettava joku hoitamaan lasku puolestaan.
 • Veneenomistaja antaa luvan veneensä nostoon ja vastaa nostosta. Veneessä on oltava vakuutus, joka kattaa mahdolliset nostossa tapahtuvat vahingot. seuran vakuutukset eivät kata näitä vahinkoja.
 • Jos venettä ei voi laskea yhteislaskussa, voidaan se satamakapteenin suostumuksella jättää maihin ja siirtää siten, ettei se haittaa laskun etenemistä.
  • Veneenomistajan on oltava paikalla siirrossa sekä laskettava veneensä omalla kustannuksellaan kesäkuun loppuun mennessä.
  • Heinäkuussa rannalla ei saa olla telakoituja veneitä.
 • Veneenomistaja on velvollinen siivoamaan keväthuollossa tulleet roskat ja jätteet

Veneiden nosto

 • Veneenomistajan on oltava mukana veneensä nostossa aina ja veneen tulee olla kaikilta osin nostovalmiina, kun oman veneen nostovuoro tulee.
 • Jos veneenomistaja on estynyt, hänen on valtuutettava joku hoitamaan nosto puolestaan.
 • Veneenomistaja antaa luvan veneensä nostoon ja vastaa nostosta.
 • Veneessä on oltava vakuutus, mikä kattaa mahdolliset nostossa tapahtuvat vahingot.
 • Pukkien asemoinnin rannalla sekä nostoliinojen asettelun hoitaa satamakapteenin valtuuttama tallaryhmä. Veneenomistajia velvoitetaan:
  • Öljyämään valmiiksi pukin mutterit, jotta pukkien säätäminen onnistuu helposti
  • Auttamaan pukkien siirtelyssä
  • Saapumaan paikalle hyvissä ajoin, eikä juuri ennen omaa nostoa
 • Mikäli veneenomistaja on estynyt ja hänellä ei ole myöskään mahdollisuuksia valtuuttaa ketään muuta veneensä nostoon, hänen on oltava yhteydessä satamakapteeniin (satamakapteeni@taps.fi) hyvissa ajoin ennen veneiden nostopäivää.

Pukkien siirtopäivät

 • Seura järjestää auton kuljettamaan pukit telakointipaikoilta yhteissäilytykseen.
 • Jotta kaikki pukit sopisivat käyttävissä olevalle alueelle, on pukkien oltava kokoonpantavia siten, että niiden pystytolpat saa kaadettua tai irrotettua.
 • Pukkeihin on selvästi merkittävä pysyvällä tavalla veneen omistajan nimi.

Mastonosturi

 • Mastonosturi on tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön.
 • Mastonosturiin kiipeäminen edellyttää aina turvavaljaiden käyttöä.
 • Vinssiä ja turvavaljaita säilytetään mastonosturin juuressa lukitussa laatikossa, minne ne on myös käytön jälkeen palautettava.
 • Veneenomistaja vastaa nostotapahtumasta ja sen turvallisesta suorittamisesta.

Venenosturi

 • Nosturi on tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön ja sitä saavat käyttää luvan saaneet henkilöt.
 • Nosturi pidetään lukittuna.
 • Veneenomistaja vastaa nostotapahtumasta ja sen turvallisesta suorittamisesta.
 • Venettä saa säilyttää maissa nosturin alla vain lyhytaikaisesti satamakapteenin luvalla.

Huoltolaituri

 • Huoltolaiturissa tai seuramajan edustalle rantaan kiinnitettynä venettä saa säilyttää vain lyhytaikaisesti esimerkiksi veneen pakkausta tai kunnostusta varten omistajan ollessa paikalla. Yön yli kiinnittyminen on kielletty.
 • Nostureiden ja vesipisteen edustat on pidettävä aina vapaana.

Pysäköinti

 • Purjehduskauden aikana autoja saa pysäköidä P-alueelle korkeintaan kahdeksi vuorokaudeksi.
 • C- ja G-laitureiden väliselle rivinteerillä on sallittu useamman vuorokauden mittainen pysäköinti.
 • Vältä turhaa autoliikennettä rivinteerille. Rannassa liikkuu nuoria jollapurjehtijoita.
 • Seuramajan edusta ja ranta C-laiturille saakka on pidettävänä vapaana kevytveneille.
 • Viikonloppuisin juhlasalin ollessa vuokrattuna on P-alue pidettävä vapaana asiakkaita varten.
 • Kesäisin käytettävät trailerit saa pysäköidä vain Satamakapteenin osoittamaan paikkaan.

Verstas

 • Verstaalle tuodut työvälineet ja -aineet on säilytettävä yhdessä pinottavassa laatikossa. Laatikkoon on merkittävä tavaroiden omistaja, puhelinnumero sekä päivämäärä, jolloin laatikko sisältöineen siirretään pois verstaalta.
 • Samalla tavalla tulee merkitä myös suuremmat tavarat, kuten kunnostettavat kappaleet ja rakennusaineet, jotka kokonsa puolesta eivät laatikkoon mahdu.
 • Merkitsemättömät tai siirtopäivämääränsä ylittäneet tavarat voidaan poistaa verstaalta seuran toimesta.
 • Vapaaseen yhteiskäyttöön tarkoitetut työvälineet ja -aineet on sijoitettu höyläpenkille, sen alle ja sen päällä olevaan hyllyyn.
 • Älä käytä ilman lupaa muiden työvälineitä tai -aineita. Myöskään höyläpenkin ”yhteiskäyttöalueen” ulkopuolelle sijoitettuja seuran nimellä varustettuja tavaroita ei saa käyttää omiin töihinsä.
 • Vastuu verstaan siisteydestä on kaikilla verstaan käyttäjillä. Siisti siis jokaisen työskentelykerran jälkeen omien sotkujesi lisäksi myös muut havaitsemasi epäsiisteydet.
 • Seura ei vastaa verstaalla säilytettävistä tavaroista tai niille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Yläkerran säilytystilat

 • Yläkerran säilytystilat on tarkoitettu kuljetuksen kannalta epäkäytännöllisen suurille venetarvikkeille kuten purjeille ja mastoille. Pienempiä tavaroita kuten venepatjoja ei yläkerrassa saa säilyttää.
 • Yläkerrassa säilytettävien tavaroiden on oltava aktiivisessa käytössä, eikä siellä saa pitkäaikaissäilyttää esimerkiksi vanhoja purjeita.
 • Yläkerrassa säilytettävät tavarat on merkittävä omistajan nimellä, puhelinnumerolla sekä tavaran säilömis- tai merkitsemispäivämäärällä.
 • Merkitsemättömät sekä yläkertaan kuulumattomat tavarat voidaan hävittää seuran toimesta.
 • Varustekaapeissa tavaroita saa säilyttää vapaasti.
 • Seura ei vastaa yläkertaan ja varustekaappeihin säilötyistä tavaroista tai niille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.