Inkinen Mika
Karjalainen Jussi
Luttinen Juha
Mäkelä Jari
Vainio Juha
Valolahti Matti
Virtanen Kim
Helenius Sami

Lisätietoa: katsastus@taps.fi