Katsastusluokat

Katsastusluokka 1: Avomeri
Avomerellisiin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka 2: Rannikko
Merellisiin olosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Pohjan- ja Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat (näillä alueilla voi, jos paikallinen matalapaine kehittyy äkkiä, olla nopeasti nousevan myrskyn vaara ja suojaan pääsy kyseenalaista).

Katsastusluokka 3: Saaristo
Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet.

Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet
Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Moottoripursi
Katsastetaan veneenomistajan toivomuksen mukaan joko moottori- tai purjeveneenä. Vain vene, joka kaikissa olosuhteissa on tyydyttävästi ohjailtavissa yksinomaan purjein, voidaan katsastaa purjeveneenä.

Veneen rekisteröinti ja rekisteritunnus

Kaikki runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät moottori- tai purjeella varustetut tai vähintään 15 kW moottorilla varustetut veneet tulee rekisteröidä.

Rekisteritunnus merkitään katsastuspöytäkirjaan. Rekisteröintivelvollisuuden piirissä olevaa rekisteröimätöntä venettä ei tule katsastaa.

Veneen rekisteritunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne hyvin erottuvat taustastaan. Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää, eikä sitä tule katsastaa, ellei sitä ole varustettu rekisteritunnuksella.

Hätämerkinantovälineet

Valopistooli ja 300 metrin nousukorkeuteen leimatut laskuvarjoammukset korvaavat laskuvarjoraketit. Valopistoolilla voidaan kuitenkin korvata ainoastaan 2 kpl rakettia. Hätämerkinantovälineiden on oltava hyväkuntoiset ja asianmukaisesti säilytetyt. Rakettien ja soihtujen maksimikelpoisuusaika on valmistusvuoden lisäksi seuraavat viisi kalenterivuotta. Valmistajan ilmoittaman kelpoisuusajan jälkeen veneen omistaja vastaa hätämerkinantolaitteista itse. Valopistoolin patruunoiden  kelpoisuusaika on leimauksen mukainen, tai ilman leimaa enintään 25 vuotta, jos ne ovat virheettömät ja ostoajankohdan pystyy todistettavasti esittämään. Valopistooliin vaaditaan hallussapitolupa.

Luokka 1, avomeriluokka

  • DSC-toiminnolla varustettu kiinteä VHF-radiopuhelin
  • EPIRB-hätälähetin
  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu
  • Kaksi oranssisavua

Luokka 2, rannikkoluokka

  • DSC-toiminnolla varustettu kiinteä VHF-radiopuhelin
  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu

EPIRB-hätälähetin, laskuvarjoraketit ja savut ovat lisäsuosituksia.

Luokka 3, saaristoluokka

  • Säänkestävä matkapuhelin
  • Led-soihtu

DSC-toiminnolla varustettuu VHF-puhelin on lisäsuositus.

Luokka 4, suojaiset vesialueet

Säänkestävä matkapuhelinta ja led-soihtua suositellaan. Pakollisia turvavarusteita ei ole.

Paukkuliivit ja venetikkaat

Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Liivit pitää tarkastaa ja huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tehdystä huollosta on oltava merkintä liiveissä. Ilman merkintää tai varaosasarjaa vailla olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. Huollon ja tarkastuksen voi osaava tehdä itsekin valmistajan ohjeita noudattaen. Valmistajat suosittelevat liivin uusimista 10 vuoden jälkeen, tai aikaisemmin, jos siinä on rakenteellista vikaa. Jokaisen kastumisen ja laukaisun jälkeen on liivi kuivatettava, tarkastettava ja huollettava valmistajan ohjeiden mukaan.

Laukaistun tai lauenneen liivin huoltoon kuuluu aina uuden kaasusäiliön ja sulakkeen vaihto ja laukaisumekanismin virittäminen. Näihin tarvitaan tietysti liivikohtaiset vaihto-osat, joita on oltava riittävästi veneessä mukana, samoin kuin niiden vaihdossa tarvittavat ohjeet. Ilman vaihto-osia ja huoltoa ei liivi täytä tehtäväänsä

Katsastettavassa veneessä on oltava kiinteästi asennetut venetikkaat, jotka mahdollistavat veteen joutuneen henkilön nousun veneeseen joko perästä tai laidalta. Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat sallitaan vain, jos veden varan joutuneen on mahdollista vetää ne esiin. Jos ne ovat kaiteen osa, ne eivät saa vaarantaa kansiturvallisuutta. Järjestelyn alimman askelman tulee alas laskettuna ulottua vähintään 300 mm vesilinjan alapuolelle.

Jos kuormaamattoman veneen varalaita on alle 500 mm, ei erillistä tikasjärjestelmää vaadita. Tällaisessa veneessä tulee kuitenkin olla kädensija, jota apuna käyttäen voi nousta
veneeseen.

Palonilmaisin ja kaasuhälytin

Suljettavilla makuutiloilla varustetuissa veneissä tulee olla veneolosuhteisiin sopiva palonilmaisin. Suositellaan, että jokaisessa suljetussa makuutilassa on oma palonilmaisimensa. Veneisiin, joissa on nestekaasulaitteita, suositellaan kaasuhälytintä.