Ensimmäinen purjehduskausi TaPS:n kommodorina on saatu päätökseen. Nyt on aika kiinnittää huomio seuraavaan purjehduskauteen ja myös hieman pidemmälle, jopa viiden tai kymmenen vuoden päähän. Syyskokouksessa tullaan päättämään TaPS:n kannalta merkittävistä linjauksista. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi, varsinkin siihen liittyvät kalustohankintaesitykset ja niiden rahoitusjärjestelyt ovat herättäneet vilkasta ja tervetullutta keskustelua. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on syytä tutkia toisiinsa liittyvinä ja toisiaan täydentävinä ehdotuksina. Näkökulmana pitää olla TaPS kokonaisuutena. Pelkkä yksittäisten toimintojen tulojen ja menojen tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa kokonaisuuden toiminnasta ja taloudesta.

Talousarvio on esitetty taulukossa 1 jaoteltuna eri toimintoihin. Jaotteluna on junioritoiminta, kilpailutoiminta, kilpavalmennus, J70/SailingCenter, koulutustoiminta, retkipurjehdus, Naistenlahden satama, Naistenlahden seuramaja ja yleinen koko jäsenistöä koskeva talous ym. jäsenpalvelut. Tällä jaottelulla saa jo melko kattavan kuvan seuran taloudesta ja pohjan skenaarioiden laatimiselle.

Taulukko 1: Talousarvio 2022 toiminnoittain jaoteltuna.

Koska jotkut toiminnot tuottavat tappiota ja toiset tulosta, on TaPS:lla perusteltua olla useita erilaisia toimintoja tasapainottamassa taloutta. Kokonaisuuden lopputulos on kuitenkin 400 euroa plussan puolella. Tästä johtuen TaPS:lla on mahdollisuus tarjota jäsenilleen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tämä voidaan nähdä myös uuden harrastajan seuravalinnan perusteluna TaPS:n hyväksi. Monipuolisilla toimintamahdollisuuksilla TaPS:lla on edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Myös SPV:n teettämän tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa tulevat menestymään ne seurat, joilla on monipuolista toimintaa.

Mitä sitten ovat ne skenaariot, joista aikaisemmin mainitsin. Skenaarioita voidaan laatia yksinkertaisimmillaan ”mitä sitten jos”- menetelmällä. Taulukossa 2 on esitetty skenaario 1 siitä, mitä tapahtuu TaPS:n kannalta, jos Naistenlahden laturipaikat siirtyvät kaupungin järjestelmään ja seura-alennukset poistuvat ja skenaario 2, kun edellisen lisäksi kilpailutoiminta, kilpavalmennus ja J70 toiminta ajetaan alas.

Skenaariossa 1 Naistenlahden sataman tulos putoaa huomattavasti ja TaPS:n tulos kokonaisuudessaan muodostuu 7700 € tappiolliseksi. Skenaariossa 2 kokonaisuus painuu lähes 15000 euroa tappiolliseksi. Jos vielä ajetaan koulutustoiminta alas, on toiminta noin 23000 euroa miinuksella.

Lopuksi muutama sana kalustohankintojen rahoitusmahdollisuuksista. Näitä ovat rahoitus pankkilainalla, osamaksulla ja erilaisilla leasing rahoituksilla. Lainarahoituksen osapuolia on kaksi, TaPS ja lainan myöntänyt pankki. Kalusto tulee seuran omaisuudeksi ja sen voi myydä, mikäli tarve niin vaatii. Jos oikein huonosti käy, ja veneet joudutaan myymään, vaikka puoleen hintaan hankintahinnasta, niin karkeasti laskien riski lainan loppuosuudesta on 10 euroa vuodessa jäsentä kohti – vastaa suunnilleen parin irtokarkkipussin hintaa.

Leasing rahoitus on irtaimen käyttöomaisuuden esim. veneen pitkäaikaista vuokrausta. Tyypillisesti leasing rahoituksessa on kolme osapuolta: myyjä, rahoitusyhtiö vuokralle antajana ja yhdistys vuokralle ottajana. Kuukausivuokrat ovat kiinteitä ja niiden lisäksi sovitaan jäännösarvo, josta asiakas vastaa. Sopimuskauden jälkeen vene myydään yleensä veneliikkeeseen. Jäännösarvon ylittävä osa kauppahinnasta palautetaan asiakkaalle ja sen alittava puolestaan veloitetaan asiakkaalta. Veneen myynti kesken sopimuksen ei ole niin yksinkertaista kuin lainarahoituksella. Lisäksi on olemassa huoltoleasingejä ja erilaisia puitesopimuksiin perustuvia leasinglimiitejä. En tiedä, onko veneiden hankintaan tarkoitettuja näitä muotoja tarjoavia yhtiöitä. Rahoitusta mietittäessä kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä useampia osapuolia sopimuksessa on, sitä kalliimmaksi se yleensä tulee asiakkaalle, koska kaikki haluavat oman siivunsa rahoista.

Toivon, että pohditte näitä TaPS:n tulevaisuutta muokkaavia asioita objektiivisesti kokonaisuuden kannalta asiapohjalta. Tällöin voidaan syyskokouksessa tehdä perusteltuja päätöksiä TaPS:n tulevaisuuden, toimintasuunnitelman ja talousarvion suhteen.

Syysterveisin – kesää kohti
Juha Noeskoski, TaPS kommodori