Aikani TaPS:n kommodorina kalenterivuosille 2021 ja 2022 lähenee loppuaan. Noin kolme neljäsosaa tästä ajasta on jo takana ja yksi neljäsosa jäljellä. Mennyttä jaksoa leimaavat maailman laajuiset ikävät asiat, kuten pandemia ja sota. Edessä oleva ajanjakso puolestaan näyttää TaPS:n jäsenkyselyn vastauksia tarkasteltaessa hyvältä, ellei peräti erinomaiselta. Vaikuttaa siltä, että TaPS on jo nyt, ja tulevaisuudessa vielä enemmän, aktiivinen, monipuolista toimintaa tarjoava seura, joka tulee menestymään tulevaisuudessa. Tästä on jo nyt nähtävissä selviä merkkejä.

Jäsenkyselyn tuloksena saatiin vastauksia noin 80 tapsilaiselta. Tätä voitaneen pitää TaPS:n aktiivisten jäsenten määränä. Vastauksista on mukava todeta, että tavoite – ja toimintasuunnitelmaa pidetään lähes yksimielisesti tarpeellisena ja sen laatimiseen halutaan osallistua. Ilahduttavaa on myös todeta, että seuraan ei kuuluta pelkästään tietystä yhdestä syystä. Ainoastaan satamapaikan vuoksi jäseniä on kaksi, vain kilpapurjehduksen vuoksi kolme, vain retkipurjehduksen vuoksi seitsemän ja ainoastaan junioritoiminnan vuoksi kaksi jäsentä. Mielestäni tämä kertoo tapsilaisten haluavan, että on perusteltua nyt ja myös tulevaisuudessa pitää ja kehittää TaPS:a aktiivisena, monipuolista toimintaa tarjoavana seurana. Jäsenkyselyn tuloksiin palataan tarkemmin kesälomien jälkeen järjestettävässä jäsenillassa, kun vastaukset on saatu analysoitua.

TaPS on saanut tällä purjehduskaudella paljon positiivista palautetta ja ihmettelevää ihastelua Ahvenanmaata myöten niin Sailing Center toiminnastaan, kilpailujen ja tapahtumien järjestämisestä kuin myös tapsilaisten kilpailumenestyksestä kotimaassa ja maailmalla. TaPS:n toiminta on ilmeisesti noteerattu kansainvälisestikin, päätellen siitä, että vuoden 2023 TaPS:n purjehdustapahtumien ja -kisojen oheisohjelmaksi on luvattu jälleen järjestää jääkiekon maailmanmestaruuskisat Tampereella.

Kesälomien aikana on hyvä hengähtää hetkeksi, irtaantua arjesta ja kerätä voimia purjehduskauden loppupuolelle. Kannattaa pitää mielessä, että “Ei pelkästään TaPS:n hyvien perinteisten ja rohkeiden uusien toimintamallien vuoksi, vaan myös ennen kaikkea kaikkien Näsijärven purjehdus- ja veneseurojen järjestelmällisen, toinen toistaan kunnioittavan ja arvostavan yhteistyön johdosta olemme päivä päivältä lähempänä sitä ideaalitilaa, jolloin Tamperetta kutsutaan purjehduksen pääkaupungiksi Suomessa”.

Kaikille kaikkea hyvää ja TaPS:lle voitollisia päiviä!

Juha Noeskoski
TaPS kommodori