Tampereen Pursiseura Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 16.6.2019 kello 18:00 alkaen seuramajalla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
  3. todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. valitaan jäsenet vaalitoimikuntaan, jonka tulee antaa jäsenistölle tiedoksi ehdotus syyskokouksessa käsiteltäviä henkilövalintoja varten vähintään kahta viikkoa ennen kokousta
  8. Muut esille tulevat asiat

Tervetuloa vaikuttamaan seuran toimintaan! Kahvitarjoilu.