Seurapaviljongin yläkertaan ja verstaalle on vuosien saatossa kertynyt mittavat määrät monenlaista turhaakin, jopa omistajansa hylkäämää, seuralle kuulumatonta roinaa. Nyt siitä on aika päästä eroon!

Toukokuun loppuun mennessä tulee kaikki yläkerran tai verstaan yleisissä tiloissa säilytyksessä oleva tavara merkitä omistajan nimellä, puhelinnumerolla sekä päivämäärällä, joka osoittaa merkintäajankohdan. Tavarat, joita ei tällä tavalla ole merkitty, poistetaan seuran toimesta. Varustekaapeissa omia tavaroitaan saa edelleen säilyttää vapaasti.

Lisäksi kesäkuun alusta lähtien voimaan astuvat uudet verstas- ja säilytystilojen käyttöohjeet:

Verstas:

 • Verstaalle tuodut työvälineet ja -aineet on säilytettävä yhdessä pinottavassa laatikossa. Laatikkoon on merkittävä tavaroiden omistaja, puhelinnumero sekä päivämäärä, jolloin laatikko sisältöineen siirretään pois verstaalta.
 • Samalla tavalla tulee merkitä myös suuremmat tavarat, kuten kunnostettavat kappaleet ja rakennusaineet, jotka kokonsa puolesta eivät laatikkoon mahdu.
 • Merkitsemättömät tai siirtopäivämääränsä ylittäneet tavarat voidaan poistaa verstaalta seuran toimesta.
 • Vapaaseen yhteiskäyttöön tarkoitetut työvälineet ja -aineet on sijoitettu höyläpenkille, sen alle ja sen päällä olevaan hyllyyn.
 • Älä käytä ilman lupaa muiden työvälineitä tai -aineita. Myöskään höyläpenkin ”yhteiskäyttöalueen” ulkopuolelle sijoitettuja seuran nimellä varustettuja tavaroita ei saa käyttää omiin töihinsä.
 • Vastuu verstaan siisteydestä on kaikilla verstaan käyttäjillä. Siisti siis jokaisen työskentelykerran jälkeen omien sotkujesi lisäksi myös muut havaitsemasi epäsiisteydet.
 • Seura ei vastaa verstaalla säilytettävistä tavaroista tai niille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Yläkerta:

 • Yläkerran säilytystilat on tarkoitettu kuljetuksen kannalta epäkäytännöllisen suurille venetarvikkeille kuten purjeille ja mastoille. Pienempiä tavaroita kuten venepatjoja ei yläkerrassa saa säilyttää.
  • Seura pyrkii kuitenkin järjestämään patjoille ja muille pienemmille venevarusteille talvisäilytyspaikan sitä tarvitsevia seuralaisia varten.
 • Yläkerrassa säilytettävien tavaroiden on oltava aktiivisessa käytössä, eikä siellä saa pitkäaikaissäilyttää esimerkiksi vanhoja purjeita.
 • Yläkerrassa säilytettävät tavarat on merkittävä omistajan nimellä, puhelinnumerolla sekä tavaran säilömis- tai merkitsemispäivämäärällä.
 • Merkitsemättömät sekä yläkertaan kuulumattomat tavarat voidaan hävittää seuran toimesta.
 • Varustekaapeissa tavaroita saa säilyttää vapaasti
 • Seura ei vastaa yläkertaan ja varustekaappeihin säilötyistä tavaroista tai niille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Muutamia mallisuorituksia merkinnöistä ja verstaslaatikoista: