Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan Sarja- ja Jollakilpailuiden järjestämisessä. Ohjeesta löydät vastaukset tyypillisimpiin kysymyksiin ja vastaan tuleviin tilanteisiin. Jos sormi kuitenkin menee suuhun, kannattaa olla yhteydessä kilpailupäällikköön (kilpailupaallikko(ät)taps.fi)

Tarvikkeet vesille

Liput

Kilpailukaapista tarvittavat luokkaliput sekä valmiusviestilippu P ja lykkäyslippu AP. Varaslähtöjen varalta liput X ja yleinen takaisinkutsu. Sarjakilpailuihin lisäksi radan ilmoittamiseksi numeroliput 1–9 tai tussitaulu ja tussi tai paperia ja kynä sekä C-lippu radan kääntämisen varalta.

Torvi kilpailukaapista

Varmuuuden välttämiseksi voi mukaan ottaa myös pillin.

Lautakunta-alus ja ankkurointitarvikkeet

Avaimet kilpailukaapissa ja ankkurointitarvikkeet veneessä tai mastovajassa

Jollakisoihin 2–4 poijua mastovajasta

Riippuen pystytettävästä radasta ja siitä, hyödyntääkö Kaikumatalan pohjoisviittaa. Ks. tarkemmin Jollakilpailut --> Rata

Muistiinpanovälineet

Kilpailukaapin kilpailusalkusta tulosten ja varaslähtöjen kirjaamiseen.

Ajanottovekotin

Mieluiten starttikello, mutta myös puhelin käy varsin hyvin.

Puhelin, läppäri tai tabletti

Tulosten kirjaamiseksi näsijärvenkisat-sivustolle. Tulokset voi kirjata myös vasta rannassa.

Ajanvietettä, eväspurtavaa ja -juotavaa
Kevyen kelin kisaan lisäksi

Siltä varalta, että rataa joudutaan tuulen loppuessa lyhentämään tai lähtö keskeyttämään: lyhennyslippu S, keskeytyslippu N ja AP:een tai N:ään yhdistettävä rantaanlähetyslippu A.

K (FinRating)
B (H-vene)
E (Urheiluvene)
X (Varastus)
Yleinen takaisin­kutsu
S (Lyhennys)
P (4–1 min lähtö­lippu)
Q (Optimisti)
F (Zoom8)
H (ILCA)
AP (Lykkäys)
N (Keskeytys)
A (Päivä pulkassa)
C (Muuttaminen)
Liput

Kilpailukaapista tarvittavat luokkaliput sekä valmiusviestilippu P ja lykkäyslippu AP. Varaslähtöjen varalta liput X ja yleinen takaisinkutsu. Sarjakilpailuihin lisäksi radan ilmoittamiseksi numeroliput 1–9 tai tussitaulu ja tussi tai paperia ja kynä sekä C-lippu radan kääntämisen varalta.

Torvi kilpailukaapista

Varmuuden välttämiseksi voi mukaan ottaa myös pillin.

Lautakunta-alus ja ankkurointitarvikkeet

Avaimet kilpailukaapissa ja ankkurointitarvikkeet veneessä tai mastovajassa

Jollakisoihin 2–4 poijua mastovajasta

Riippuen pystytettävästä radasta ja siitä, hyödyntääkö Kaikumatalan pohjoisviittaa. Ks. tarkemmin Jollakilpailut --> Rata

Muistiinpanovälineet

Kilpailukaapin kilpailusalkusta tulosten ja varaslähtöjen kirjaamiseen.

Ajanottovekotin

Mieluiten starttikello, mutta myös puhelin käy varsin hyvin.

Puhelin, läppäri tai tabletti

Tulosten kirjaamiseksi näsijärvenkisat-sivustolle. Tulokset voi kirjata myös vasta rannassa.

Ajanvietettä, eväspurtavaa ja -juotavaa
Kevyen kelin kisaan lisäksi

Siltä varalta, että rataa joudutaan tuulen loppuessa lyhentämään tai lähtö keskeyttämään: lyhennyslippu S, keskeytyslippu N ja AP:een tai N:ään yhdistettävä rantaanlähetyslippu A.

K (FinRating)
Q (Optimisti)
P (4–1 min lähtö­lippu)
AP (Lykkäys)
S (Lyhennys)
B (H-vene)
F (Zoom8)
N (Keskeytys)
X (Varastus)
Yleinen takaisin­kutsu
E (Urheiluvene)
H (ILCA)
A (Päivä pulkassa)
C (Muuttaminen)

Sarjakilpailut

Rata

Lähtölinja

Ankkuroi lauta-kunta-alus suoraan sivutuuleen Lielahden kiinteän radan keskimerkin oikealle puolelle (kohti tuulta katsottaessa). Nyrkkisääntö linjan sopivalle pituudelle on 1,5 kertaa suurimman luokan veneiden yhteenlaskettu pituus. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten n. 50–100 m. Linjan pituudella ei kuitenkaan kannata vaivata päätään liikaa: lyhyt linja tarkoittaa tiukempia tilanteita ja mielenkiintoisempaa starttia, pitkä linja taasen rauhallista lähtöä.

Jos näyttää, että lautakunta-alusta ei saa ankkuroitua paikalleen ajoissa, voi tarvitsemansa lisäajan ostaa nostamalla lipun AP kahden äänimerkin säestyksellä. Ks. AP:n käyttämisestä tarkemmin alta Lähettäminen –> Lähtöproseduuri

Radan ilmoittaminen

Purjehdittava rata ilmoitetaan numerolipulla, tussitaululla tai paperilla kierrettävän ylämerkin mukaan (esim. pohjoistuulella näytetään numeroa 1). Valitse rata niin, että se on mahdollisimman suoraan tuulensuuntainen. Radan numero on nostettava näkyviin viimeistään varoitusviestin (5 min.) kohdalla.

Parittoman numeron kisoissa H- ja rataveneet ajavat yhden lähdön kiertämällä kaksi kertaa ylämerkin ja vastapäisen alamerkin ympäri tullen maaliin vastatuuleen. Parittoman numeron kisoissa ajetaan kaksi lähtöä, jossa kierretään alamerkkinä keskimerkki (myös linjan toinen pää), ja tullaan maaliin toisella kierroksella myötätuuleen linjan läpi. FinRating ajaa seikkailuradan pitkin selkää ja tulee maaliin aina vastatuuleen. Ratakuviot löytyvät sarjakilpailusääntöjen lopusta.
Lähettäminen

Luokkaliput, lähtöajat ja -järjestys

Luokka Lippu 1.varoitusviesti (5 min)
FinRating K 18:20
H-vene B 18:25
Urheiluvene E 18:30

Jos esim. lähtöä joutuu lykkäämään (ks. alla Tuulen muuttuminen ja kääntyminen) tai kahden lähdön kilpailuissa ensimmäinen lähtö venähtää lähtöproseduuria ei enää käynnistetä, kun ensimmäisen varoitusviestin aikataulunmukaisesta ajankohdasta on kulunut kaksi tuntia. Kahden lähdön kilpailuissa (parilliset) toisen lähdön voi lähettää heti kaikkien veneiden tultua maaliin.

Lähtöproseduuri

Purjehdukset lähetetään normaalilla 5 minuutin tyylillä. Jos muistaa ja viitsii, voi oranssin lähtölinjalipun nostaa äänimerkin kanssa 10 min. ennen ensimmäistä starttia (5 min. ennen 5 minuutin varoitusviestiä). Joka tapauksessa oranssi lippu nostetaan ennen ensimmäistä varoitusviestiä, kun lautakunta-alus on saatu ankkuroitua paikalleen, ja pidetään ylhäällä kunnes kaikki luokat ovat tulleet maaliin.

Seuraavan luokan varoitusviesti (5 min.) nostetaan samalla kuin edellisen luokan lähtöviesti. Siis: edellisen luokan luokkalippu lasketaan, uuden nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki. Kelloon kannattaa asettaa 16 min. ajastus, joka käynnistetään minuuttia ennen ensimmäisen luokan varoitusviestiä.

Jos FinRating-luokkaan ei ole ilmoittautunut vähintään kolmea venettä tai H- tai urheiluveneluokkaan vähintään kahta venettä, ei luokan lähtöä järjestetä. Muiden luokkien ensimmäiset lähdöt lähetetään tällöinkin aikataulun mukaisesti. Luokan peruuntuminen ei siis aikaista muiden luokkien ensimmäistä lähtöä.

Parittoman numeron sarjakilpailuissa (sarjakilpailu 1, 3, 5…) kaikki luokat ajavat yhden lähdön. Parillisen numeron kilpailuissa H- ja urheiluveneet ajavat kaksi lähtöä.

Jos lähtöproseduurissa käy moka (esim. lipun nostaminen tai laskeminen unohtuu), nostetaan lykkäyslippu AP kahden peräkkäisen äänimerkin säestyksellä. Kun pasmansa on saanut jälleen järjestykseen, lasketaan AP yhden äänimerkin kanssa ja käynnistetään kello niin, että uuteen varoitusviestiin (5 min.) on AP:n laskusta aikaa 1 min. AP:n voi nostaa niin pitkään, kun lähtöviestiä ei ole annettu.

P-lippu kertoo kilpailijoille kilpailusääntöjen astuvan voimaan.

Varaslähdöt

Vene on ottanut varaslähdön, jos mikä tahansa veneen tai miehistön osa on oranssin lipun tangon keskimerkin määrittämän lähtölinjan “väärällä” puolella lähtöviestin hetkellä. Ennen lähtöviestiä voi vene käydä linjan väärällä puolella täysin vapaasti.

Jos vain pienehkö osa veneistä ottaa varaslähdön, nostetaan X-lippu yhden äänimerkin säestyksellä. Vene voi hyvittää varaslähtönsä purjehtimalla kokonaan takaisin lähtölinjan taakse ja lähtemällä linjalta uudelleen. X-lippu lasketaan, kun kaikki varastaneet veneet ovat palanneet linjan taakse tai 4 min. kuluttua lähtöviestistä. Veneet, jotka varastivat eivätkä sitä hyvittäneet, kirjataan ylös, ja niille merkitään lähdöstä tulokseksi kirjainyhdistelmä OCS.

Jos sen sijaan suuri osa veneistä varastaa tai varmuudella ei osaa sanoa, mitkä kaikki veneet varastivat, nostetaan yleinen takaisinkutsu kahden äänimerkin kanssa, ja purjehdus lähetetään uudelleen. Yleinen takaisinkutsu lasketaan äänimerkin kanssa ja uusi varoitusviesti (5 min.) annetaan 1 min laskemisen jälkeen (lipun laskusta siis 6 min. uuteen lähtöviestiin). Aikaa, jonka yleisen takaisinkutsun on oltava ylhäällä, ei ole määritelty, mutta ystävällistä on odottaa, että kaikki lähteneet veneet huomaavat sen ja lähtevät palaamaan kohti linjaa.
X-lippu
Yleinen takaisin­kutsu
Maali ja tulokset

Maaliinottaminen

Tulokset otetaan ylös, kun veneet tulevat maaliin purjehdittuaan radan läpi. Kilpailupäällikön tehtävä ei ole vahtia, että jokainen vene on varmasti kiertänyt kaikki merkit, vaan kaikki veneet, joiden voi olettaa määritetyn ratansa purjehtineen, otetaan maaliin.  “Radanoikomisprotestit” jäävät muiden kilpailijoiden vastuulle. Sen sijaan varaslähdön ottanutta ja sen hyvittämättä jättänyttä venettä ei oteta maaliin, vaan sen tulokseksi lähdöstä kirjataan kirjainyhdistelmä OCS. H- ja urheiluveneluokissa maaliin ei oteta myöskään venettä, joka tulee maaliin 15 min ensimmäisen maaliintulleen veneen jälkeen, vaan tulokseksi sille kirjataan DNF.

H- ja urheiluveneluokissa kirjataan ylös veneiden maalintulojärjestys sekä minuutin tarkkuudelle ensimmäisen veneen maaliintuloaika (ks. edellisen kappaleen aikaraja). Muiden veneiden maaliintuloaikoja ei tarvitse ottaa ylös. Järjestyksessä jätetään huomiotta varastaneet veneet (esim. jos varastanut vene purjehtii maaliin toisena, kirjataan kolmantena maaliin purjehtineen veneen sijoitukseksi 2). FinRating-luokassa kirjataan veneiden maaliintuloaika (hh.mm.ss lähtöviestistä). Maaliintulojärjestyksellä ei ole merkitystä, eivätkä varastaneet veneet vaikuta muiden veneiden tuloksiin; niille kirjataan vain kirjainyhdistelmä OCS.

Oman valintansa mukaan äänimerkin voi antaa kaikille maaliin tuleville ei-varastaneille veneille, ensimmäiselle ei-varastaneelle maaliintulijalle tai ei kellekään.

Tulosten kirjaaminen

Tulokset kirjataan näsijärvenkisat-sivustolle. Salasana syöttösivulle on Kilpailut[vuosiluku]. Tulosten syöttäminen on melko yksinkertaista, mutta sivulta löytyy myös yksityiskohtaiset ohjeet. Tulosten syöttäminen onnistuu myös puhelimella.

Tärkeää huomioitavaa on lähinnä, että kahden lähdön kilpailuissa syöttää kaikille H- ja urheiluveneille jonkin tuloksen ensimmäisestä lähdöstä ennen kuin aloittaa toiseen lähdön tulosten syöttämisen. FinRating-luokan tuloksia syötettäessä lähtöajaksi asetetaan 00:00:00, jos maaliintuloajat syöttää purjehditun ajan perusteella. Jos sen sijaan maaliintuloajat on kirjannut käyttäen “valtakunnanaikaa”, asetetaan lähtöajaksi todellinen lähtöaika valtakunnanaikaa.

Jos omaa hyvät multitasking-kyvyt tai kännykkä tuntuu kynää luonnollisemmalta kädenjatkeelta, voi tulokset kirjata suoraan maaliintulon yhteydessä ja unohtaa paperimuistiinpanot kokonaan.

Tuloksiin kirjattavat kirjainyhdistelmät

Kun veneen tulos lähdöstä on jokin muu kuin sen maaliintulosijoitus, merkitään tämä kirjainyhdistelmällä tuloksiin. Alla on lueteltu yleisimmät kirjainyhdistelmät selityksineen.

Kirjainyhdistelmä Selite
DNC Did Not Come: Vene on ilmoittautunut, muttei saapunut lähtöalueelle.
DNS Did Not Start: Vene saapui lähtöalueelle, mutta ei lähtenyt
OCS On the Course Side: Vene otti varaslähdön
DNF Did Not Finish: Vene lähti, mutta ei tullut maaliin.
RET Retired: Vene luopui vapaaehtoisesti kilpailusta.
Tuulen muuttuminen ja kääntyminen

Tähän osioon ei tarvitse perehtyä, ellei sääennusteen perusteella ole odotettavissa, että tuuli kääntyy merkittävästi tai tyyntyy kisan aikana.

Radan muuttaminen

Jos lähdön aikana tuuli muuttuu merkittävästi, voi H- ja urheiluveneluokissa purjehdittavaa rataa muuttaa. Muutos on mahdollista tehdä, kun ensimmäinen vene purjehtii ensimmäistä myötätuuliosuutta (on kiertänyt ensimmäisen ylämerkin, muttei vielä alamerkkiä). Muutoksesta ilmoitetaan nostamalla C-lippu ja uuden ylämerkin osoittava numerolippu, tussitaulu tai paperi sekä antamalla toistuvia äänimerkkejä (esim. yksi äänimerkki lipun nostohetkellä ja pari äänimerkkiä jokaiselle veneelle, kun ne purjehtivat läheltä lautakunta-alusta). C-lipun kanssa kannattaa nostaa luokkalippu, jos radanmuutos koskee vain toista luokkaa ja on riski, että toisen luokan veneet voivat luulla muutoksen koskevan myös heitä.

Kilpailupäällikölle riittää tietää, että radan muuttamisen jälkeen veneet kiertävät edelleen yhteensä yhtä monta kierrosta ja tulevat maaliin samasta suunnasta kuin jos rataa ei olisi muutettu. Tarkempi kuvaus siitä, miten rata tulee muutoksen jälkeen purjehtia, löytyy sarjakilpailusäännöistä. Radan muuttamiseen kannattaa turvautua vain, jos tuuli on kääntynyt merkittävästi (esim. kryssiosuus purjehdittaisiin selvästi yhdellä halssilla suoraan alamerkiltä ylämerkille), eikä kyseessä ole vain hetkellinen shifti, sillä kaikki kilpailijat eivät välttämättä tiedä, kuinka muutettua rataa tulee purjehtia ja etenkään pitkällä radalla kaikki eivät välttämättä huomaa ilmoitusta muutetusta radasta.

Sen sijaan kahden lähdön kisoissa purjehdittavaa rataa voi lähtöjen välissä vaihtaa täysin vapaasti. Myös lautakunta-alusta voi lähdön aikana siirtää maalilinjan kääntämiseksi tai pituuden muuttamiseksi.

Radan lyhentäminen

Jos näyttää siltä, että jokin luokka ei ehdi purjehtimaan maaliin enimmäisajan (lyhyt rata 45 min, pitkä rata 1,5 h, FinRating 2 h) sisällä tai purjehdus muuten tuntuu venyvän kohtuuttoman pitkäksi, voi radan lyhentää päättyväksi jollekin rataan kuuluvalle merkille, joka veneiden on vielä kierrettävä. Tällöin lautakunta-alus on siirrettävä merkin viereen, jolloin maaliviiva muodostuu lautakunta-aluksen ja merkin väliin. Radan lyhentämisestä ilmoitetaan S-lipulla sekä toistuvilla äänimerkeillä (pari äänimerkkiä/vene riittää). Lisäksi kannattaa nostaa sen/niiden luokkien luokkaliput, joita lyhennys koskee, jos on riski, että muiden luokkien purjehtijat erehtyvät luulemaan lyhennyksen koskevan omaa luokkaansa.

Rataa lyhennettäessä on syytä olla huolellinen, että muut luokat, joiden rataa ei ole päätetty lyhentää, eivät ole purjehtimassa maaliin keskimerkille samalla, kun ottaa muita luokkia maaliin jollain muulla merkillä. Lyhennys kannattaakin tehdä samalla sekä H- että urheiluveneluokalle merkille, jota kumpikaan luokka ei ole vielä alkanut kiertämään, ja vasta sitten mahdollisesti FinRating:lle.

Purjehduksen keskeyttäminen

Jo-lähetetty luokan lähtö on keskeytettävä, jos jokin seuraavista aikarajoista täyttyy. Lähdön voi keskeyttää myös muusta syystä, mutta tällöin kannattaa varautua perustelemaan päätöstään mahdollisille mielensä pahoittaneille kilpailijoille.

  • Yksikään luokan vene ei ole kiertänyt 1. merkkiä 20 min kuluttua lähdöstä
  • Yksikään FinRating-luokan vene ei ole tullut maaliin 2 t kuluttua lähdöstä
  • Yksikään H-/urheiluveneluokan vene ei ole tullut maaliin 1,5 t kuluttua lähdöstä (pitkä rata) tai 45 min kuluttua lähdöstä (lyhyt rata)

N-lippu

A-lippu

Lähdön keskeyttämisestä ilmoitetaan kolmella äänimerkillä ja N-lipulla, joiden lisäksi on näytettävä luokkalippua, jos muiden jo-lähetettyjen luokkien lähtöjä ei keskeytetä. Jos tuulen ei ole ennustettu nousevan jälleen, niin että uuden lähdön saisi lähetettyä ennen klo 20.20, nostetaan N-lipun alle samalla A-lippu, mikä kertoo kilpailijoille, että kilpailupäivä on päättynyt. Keskeyttäminen kannattaa tehdä ajamalla lautakunta-aluksella kilpailijoiden läheisyyteen, jotta ne huomaavat keskeytyksen eivätkä hukkaa aikaa päättömään kelluskeluun.

Lähdön lykkääminen

Jos lähdön käynnistäminen ei liian kevyen tuulen takia tai muusta syystä onnistu tai ole järkevää, voi lähtöä lykätä ilmoittamalla siitä kahdella äänimerkillä ja AP-lipulla. Kun tuuli nousee tai lähtöproseduuri muuten päätetään käynnistää, lasketaan AP yhden äänimerkin säestyksellä. Ennen AP:n laskemista kannattaa asettaa kello, sillä  laskuhetkestä varoitusviestiin (5 min.) on 1 min.

Jos vaikuttaa siltä, että tuuli ei enää nouse tai lähtöjä ei muusta syystä saada enää lähetettyä ennen aikarajaa (klo 20.20), AP:n alapuolelle voi nostaa kahden äänimerkin kanssa A-lipun, mikä viestii veneille, että päivä on pulkassa.

AP-lippu

A-lippu
Rata

Lähtölinja

Ankkuroi lauta-kunta-alus suoraan sivutuuleen Lielahden kiinteän radan keskimerkin oikealle puolelle (kohti tuulta katsottaessa). Nyrkkisääntö linjan sopivalle pituudelle on 1,5 kertaa suurimman luokan veneiden yhteenlaskettu pituus. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten n. 50–100 m. Linjan pituudella ei kuitenkaan kannata vaivata päätään liikaa: lyhyt linja tarkoittaa tiukempia tilanteita ja mielenkiintoisempaa starttia, pitkä linja taasen rauhallista lähtöä.

Jos näyttää, että lautakunta-alusta ei saa ankkuroitua paikalleen ajoissa, voi tarvitsemansa lisäajan ostaa nostamalla lipun AP kahden äänimerkin säestyksellä. Ks. AP:n käyttämisestä tarkemmin alta Lähettäminen –> Lähtöproseduuri.

Radan ilmoittaminen

Purjehdittava rata ilmoitetaan numerolipulla, tussitaululla tai paperilla kierrettävän ylämerkin mukaan (esim. pohjoistuulella näytetään numeroa 1). Valitse rata niin, että se on mahdollisimman suoraan tuulensuuntainen. Radan numero on nostettava näkyviin viimeistään varoitusviestin (5 min.) kohdalla.

Parittoman numeron kisoissa H- ja rataveneet ajavat yhden lähdön kiertämällä kaksi kertaa ylämerkin ja vastapäisen alamerkin ympäri tullen maaliin vastatuuleen. Parittoman numeron kisoissa ajetaan kaksi lähtöä, jossa kierretään alamerkkinä keskimerkki (myös linjan toinen pää), ja tullaan maaliin toisella kierroksella myötätuuleen linjan läpi. FinRating ajaa seikkailuradan pitkin selkää ja tulee maaliin aina vastatuuleen. Ratakuviot löytyvät sarjakilpailusääntöjen lopusta.

Lähettäminen

Luokkaliput, lähtöajat ja -järjestys

Luokka Lippu 1. varoi­tus­viesti (5 min)
FinRating K 18:20
H-vene B 18:25
Urheiluvene E 18:30

Jos esim. lähtöä joutuu lykkäämään (ks. alla Tuulen muuttuminen ja kääntyminen) tai kahden lähdön kilpailuissa ensimmäinen lähtö venähtää lähtöproseduuria ei enää käynnistetä, kun ensimmäisen varoitusviestin aikataulunmukaisesta ajankohdasta on kulunut kaksi tuntia. Kahden lähdön kilpailuissa (parilliset) toisen lähdön voi lähettää heti kaikkien veneiden tultua maaliin.

Lähtöproseduuri

Purjehdukset lähetetään normaalilla 5 minuutin tyylillä. Jos muistaa ja viitsii, voi oranssin lähtölinjalipun nostaa äänimerkin kanssa 10 min. ennen ensimmäistä starttia (5 min. ennen 5 minuutin varoitusviestiä). Joka tapauksessa oranssi lippu nostetaan ennen ensimmäistä varoitusviestiä, kun lautakunta-alus on saatu ankkuroitua paikalleen, ja pidetään ylhäällä kunnes kaikki luokat ovat tulleet maaliin.

P-lippu kertoo kilpailijoille kilpailusääntöjen astuvan voimaan.

Seuraavan luokan varoitusviesti (5 min.) nostetaan samalla kuin edellisen luokan lähtöviesti. Siis: edellisen luokan luokkalippu lasketaan, uuden nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki. Kelloon kannattaa asettaa 16 min. ajastus, joka käynnistetään minuuttia ennen ensimmäisen luokan varoitusviestiä.

Jos FinRating-luokkaan ei ole ilmoittautunut vähintään kolmea venettä tai H- tai urheiluveneluokkaan vähintään kahta venettä, ei luokan lähtöä järjestetä. Muiden luokkien ensimmäiset lähdöt lähetetään tällöinkin aikataulun mukaisesti. Luokan peruuntuminen ei siis aikaista muiden luokkien ensimmäistä lähtöä.

Parittoman numeron sarjakilpailuissa (sarjakilpailu 1, 3, 5…) kaikki luokat ajavat yhden lähdön. Parillisen numeron kilpailuissa H- ja urheiluveneet ajavat kaksi lähtöä.

Jos lähtöproseduurissa käy moka (esim. lipun nostaminen tai laskeminen unohtuu), nostetaan lykkäyslippu AP kahden peräkkäisen äänimerkin säestyksellä. Kun pasmansa on saanut jälleen järjestykseen, lasketaan AP yhden äänimerkin kanssa ja käynnistetään kello niin, että uuteen varoitusviestiin (5 min.) on AP:n laskusta aikaa 1 min. AP:n voi nostaa niin pitkään, kun lähtöviestiä ei ole annettu.

Varaslähdöt

Vene on ottanut varaslähdön, jos mikä tahansa veneen tai miehistön osa on oranssin lipun tangon keskimerkin määrittämän lähtölinjan “väärällä” puolella lähtöviestin hetkellä. Ennen lähtöviestiä voi vene käydä linjan väärällä puolella täysin vapaasti.

Jos vain pienehkö osa veneistä ottaa varaslähdön, nostetaan X-lippu yhden äänimerkin säestyksellä. Vene voi hyvittää varaslähtönsä purjehtimalla kokonaan takaisin lähtölinjan taakse ja lähtemällä linjalta uudelleen. X-lippu lasketaan, kun kaikki varastaneet veneet ovat palanneet linjan taakse tai 4 min. kuluttua lähtöviestistä. Veneet, jotka varastivat eivätkä sitä hyvittäneet, kirjataan ylös, ja niille merkitään lähdöstä tulokseksi kirjainyhdistelmä OCS.

Jos sen sijaan suuri osa veneistä varastaa tai varmuudella ei osaa sanoa, mitkä kaikki veneet varastivat, nostetaan yleinen takaisinkutsu kahden äänimerkin kanssa, ja purjehdus lähetetään uudelleen. Yleinen takaisinkutsu lasketaan äänimerkin kanssa ja uusi varoitusviesti (5 min.) annetaan 1 min laskemisen jälkeen (lipun laskusta siis 6 min. uuteen lähtöviestiin). Aikaa, jonka yleisen takaisinkutsun on oltava ylhäällä, ei ole määritelty, mutta ystävällistä on odottaa, että kaikki lähteneet veneet huomaavat sen ja lähtevät palaamaan kohti linjaa.
X-lippu
Yleinen takaisin­kutsu
Maali ja tulokset

Maaliinottaminen

Tulokset otetaan ylös, kun veneet tulevat maaliin purjehdittuaan radan läpi. Kilpailupäällikön tehtävä ei ole vahtia, että jokainen vene on varmasti kiertänyt kaikki merkit, vaan kaikki veneet, joiden voi olettaa määritetyn ratansa purjehtineen, otetaan maaliin.  “Radanoikomisprotestit” jäävät muiden kilpailijoiden vastuulle. Sen sijaan varaslähdön ottanutta ja sen hyvittämättä jättänyttä venettä ei oteta maaliin, vaan sen tulokseksi lähdöstä kirjataan kirjainyhdistelmä OCS. H- ja urheiluveneluokissa maaliin ei oteta myöskään venettä, joka tulee maaliin 15 min ensimmäisen maaliintulleen veneen jälkeen, vaan tulokseksi sille kirjataan DNF.

H- ja urheiluveneluokissa kirjataan ylös veneiden maalintulojärjestys sekä minuutin tarkkuudelle ensimmäisen veneen maaliintuloaika (ks. edellisen kappaleen aikaraja). Muiden veneiden maaliintuloaikoja ei tarvitse ottaa ylös. Järjestyksessä jätetään huomiotta varastaneet veneet (esim. jos varastanut vene purjehtii maaliin toisena, kirjataan kolmantena maaliin purjehtineen veneen sijoitukseksi 2). FinRating-luokassa kirjataan veneiden maaliintuloaika (hh.mm.ss lähtöviestistä). Maaliintulojärjestyksellä ei ole merkitystä, eivätkä varastaneet veneet vaikuta muiden veneiden tuloksiin; niille kirjataan vain kirjainyhdistelmä OCS.

Oman valintansa mukaan äänimerkin voi antaa kaikille maaliin tuleville ei-varastaneille veneille, ensimmäiselle ei-varastaneelle maaliintulijalle tai ei kellekään.

Tulosten kirjaaminen

Tulokset kirjataan näsijärvenkisat-sivustolle. Salasana syöttösivulle on Kilpailut[vuosiluku]. Tulosten syöttäminen on melko yksinkertaista, mutta sivulta löytyy myös yksityiskohtaiset ohjeet. Tulosten syöttäminen onnistuu myös puhelimella.

Tärkeää huomioitavaa on lähinnä, että kahden lähdön kilpailuissa syöttää kaikille H- ja urheiluveneille jonkin tuloksen ensimmäisestä lähdöstä ennen kuin aloittaa toiseen lähdön tulosten syöttämisen. FinRating-luokan tuloksia syötettäessä lähtöajaksi asetetaan 00:00:00, jos maaliintuloajat syöttää purjehditun ajan perusteella. Jos sen sijaan maaliintuloajat on kirjannut käyttäen “valtakunnanaikaa”, asetetaan lähtöajaksi todellinen lähtöaika valtakunnanaikaa.

Jos omaa hyvät multitasking-kyvyt tai kännykkä tuntuu kynää luonnollisemmalta kädenjatkeelta, voi tulokset kirjata suoraan maaliintulon yhteydessä ja unohtaa paperimuistiinpanot kokonaan.

Tuloksiin kirjattavat kirjainyhdistelmät

Kun veneen tulos lähdöstä on jokin muu kuin sen maaliintulosijoitus, merkitään tämä kirjainyhdistelmällä tuloksiin. Alla on lueteltu yleisimmät kirjainyhdistelmät selityksineen.

Kirjain­yhdistelmä Selite
DNC Did Not Come: Vene on ilmoittautunut, muttei saapunut lähtöalueelle.
DNS Did Not Start: Vene saapui lähtöalueelle, mutta ei lähtenyt
OCS On the Course Side: Vene otti varaslähdön
DNF Did Not Finish: Vene lähti, mutta ei tullut maaliin.
RET Retired: Vene luopui vapaaehtoisesti kilpailusta.
Tuulen muuttuminen ja kääntyminen

Tähän osioon ei tarvitse perehtyä, ellei sääennusteen perusteella ole odotettavissa, että tuuli kääntyy merkittävästi tai tyyntyy kisan aikana.

Radan muuttaminen

Jos lähdön aikana tuuli muuttuu merkittävästi, voi H- ja urheiluveneluokissa purjehdittavaa rataa muuttaa. Muutos on mahdollista tehdä, kun ensimmäinen vene purjehtii ensimmäistä myötätuuliosuutta (on kiertänyt ensimmäisen ylämerkin, muttei vielä alamerkkiä). Muutoksesta ilmoitetaan nostamalla C-lippu ja uuden ylämerkin osoittava numerolippu, tussitaulu tai paperi sekä antamalla toistuvia äänimerkkejä (esim. yksi äänimerkki lipun nostohetkellä ja pari äänimerkkiä jokaiselle veneelle, kun ne purjehtivat läheltä lautakunta-alusta). C-lipun kanssa kannattaa nostaa luokkalippu, jos radanmuutos koskee vain toista luokkaa ja on riski, että toisen luokan veneet voivat luulla muutoksen koskevan myös heitä.

Kilpailupäällikölle riittää tietää, että radan muuttamisen jälkeen veneet kiertävät edelleen yhteensä yhtä monta kierrosta ja tulevat maaliin samasta suunnasta kuin jos rataa ei olisi muutettu. Tarkempi kuvaus siitä, miten rata tulee muutoksen jälkeen purjehtia, löytyy sarjakilpailusäännöistä. Radan muuttamiseen kannattaa turvautua vain, jos tuuli on kääntynyt merkittävästi (esim. kryssiosuus purjehdittaisiin selvästi yhdellä halssilla suoraan alamerkiltä ylämerkille), eikä kyseessä ole vain hetkellinen shifti, sillä kaikki kilpailijat eivät välttämättä tiedä, kuinka muutettua rataa tulee purjehtia ja etenkään pitkällä radalla kaikki eivät välttämättä huomaa ilmoitusta muutetusta radasta.

Sen sijaan kahden lähdön kisoissa purjehdittavaa rataa voi lähtöjen välissä vaihtaa täysin vapaasti. Myös lautakunta-alusta voi lähdön aikana siirtää maalilinjan kääntämiseksi tai pituuden muuttamiseksi.

Radan lyhentäminen

Jos näyttää siltä, että jokin luokka ei ehdi purjehtimaan maaliin enimmäisajan (lyhyt rata 45 min, pitkä rata 1,5 h, FinRating 2 h) sisällä tai purjehdus muuten tuntuu venyvän kohtuuttoman pitkäksi, voi radan lyhentää päättyväksi jollekin rataan kuuluvalle merkille, joka veneiden on vielä kierrettävä. Tällöin lautakunta-alus on siirrettävä merkin viereen, jolloin maaliviiva muodostuu lautakunta-aluksen ja merkin väliin. Radan lyhentämisestä ilmoitetaan S-lipulla sekä toistuvilla äänimerkeillä (pari äänimerkkiä/vene riittää). Lisäksi kannattaa nostaa sen/niiden luokkien luokkaliput, joita lyhennys koskee, jos on riski, että muiden luokkien purjehtijat erehtyvät luulemaan lyhennyksen koskevan omaa luokkaansa.

Rataa lyhennettäessä on syytä olla huolellinen, että muut luokat, joiden rataa ei ole päätetty lyhentää, eivät ole purjehtimassa maaliin keskimerkille samalla, kun ottaa muita luokkia maaliin jollain muulla merkillä. Lyhennys kannattaakin tehdä samalla sekä H- että urheiluveneluokalle merkille, jota kumpikaan luokka ei ole vielä alkanut kiertämään, ja vasta sitten mahdollisesti FinRating:lle.

Purjehduksen keskeyttäminen

Jo-lähetetty luokan lähtö on keskeytettävä, jos jokin seuraavista aikarajoista täyttyy. Lähdön voi keskeyttää myös muusta syystä, mutta tällöin kannattaa varautua perustelemaan päätöstään mahdollisille mielensä pahoittaneille kilpailijoille.

  • Yksikään luokan vene ei ole kiertänyt 1. merkkiä 20 min kuluttua lähdöstä
  • Yksikään FinRating-luokan vene ei ole tullut maaliin 2 t kuluttua lähdöstä
  • Yksikään H-/urheiluveneluokan vene ei ole tullut maaliin 1,5 t kuluttua lähdöstä (pitkä rata) tai 45 min kuluttua lähdöstä (lyhyt rata)

Lähdön keskeyttämisestä ilmoitetaan kolmella äänimerkillä ja N-lipulla, joiden lisäksi on näytettävä luokkalippua, jos muiden jo-lähetettyjen luokkien lähtöjä ei keskeytetä. Jos tuulen ei ole ennustettu nousevan jälleen, niin että uuden lähdön saisi lähetettyä ennen klo 20.20, nostetaan N-lipun alle samalla A-lippu, mikä kertoo kilpailijoille, että kilpailupäivä on päättynyt. Keskeyttäminen kannattaa tehdä ajamalla lautakunta-aluksella kilpailijoiden läheisyyteen, jotta ne huomaavat keskeytyksen eivätkä hukkaa aikaa päättömään kelluskeluun.

N-lippu


A-lippu

Lähdön lykkääminen

Jos lähdön käynnistäminen ei liian kevyen tuulen takia tai muusta syystä onnistu tai ole järkevää, voi lähtöä lykätä ilmoittamalla siitä kahdella äänimerkillä ja AP-lipulla. Kun tuuli nousee tai lähtöproseduuri muuten päätetään käynnistää, lasketaan AP yhden äänimerkin säestyksellä. Ennen AP:n laskemista kannattaa asettaa kello, sillä  laskuhetkestä varoitusviestiin (5 min.) on 1 min.

Jos vaikuttaa siltä, että tuuli ei enää nouse tai lähtöjä ei muusta syystä saada enää lähetettyä ennen aikarajaa (klo 20.20), AP:n alapuolelle voi nostaa kahden äänimerkin kanssa A-lipun, mikä viestii veneille, että päivä on pulkassa.

AP-lippu


A-lippu

Jollakilpailut

Rata

Jollakisoissa ajetaan makkararataa, mutta kilpailupäällikkö voi valita, asettaako radalle erillisen ylämerkin ILCA-luokalle, vai kiertävätkö kaikki luokat samaa ylämerkkiä. Erillinen ylämerkki tekee kisasta hieman mielekkäämmän selvästi muita nopeammille ILCA-veneille, mutta etenkin kääntyilevässä tuulessa voi olla järkevämpää suosia yhden ylämerkin rataa, jotta tarvittaessa radan kääntäminen sujuu nopeammin.

Erillisiä ylämerkkejä käytettäessä kaikki luokat ajavat kaksi kierrosta radan ympäri, kun taas yhden ylämerkin radalla ILCA:t purjehtivat kolme kierrosta. Lähdön tavoiteaika kaikille luokille on 30 min., maksimiaika 45 min., ja kaikki luokat ajavat kaksi lähtöä.

Rataa pystyttäessä yhtenä merkkinä voi käyttää Kaikumatalan pohjoisviittaa. Tällöin kannattaa kuitenkin huomioida, että tuulen muuttuessa radan kääntäminen käy tällöin hieman kankeammin, sillä pohjoisviittaa ei voi siirtää.

Radan pystyttämisessä voi häikäilemättä käyttää hyväkseen junioriohjaajia esimerkiksi antamalla osan poijuista heidän laskettavakseen. Ohjaajat auttavat tarvittaessa myös radan oikean pituuden määrittämisessä sekä radan kääntämisessä tai muuttamisessa.

Jos näyttää, että rataa ei ehdi pystyttämään paikalleen ajoissa, voi tarvitsemansa lisäajan ostaa nostamalla lipun AP kahden äänimerkin säestyksellä. Ks. AP:n käyttämisestä tarkemmin alta Lähettäminen –> Lähtöproseduuri

Ratavaihtoehto 2: sama ylämerkki kaikille luokille, ILCA:t kiertävät kolme kierrosta.
Ratavaihtoehto 2: erillinen ylämerkki ILCA:lle, kaikki kiertävät kaksi kierrosta.
Lähettäminen

Luokkaliput, lähtöajat ja -järjestys

Luokka Lippu 1.varoitusviesti (5 min)
ILCA K 17:55
Zoom8 B 18:00
Optimisti E 18:05

Lähtöproseduuria ei enää käynnistetä, kun ensimmäisen varoitusviestin aikataulunmukaisesta ajankohdasta on kulunut kaksi tuntia. Ensimmäisen lähdön jälkeen toisen lähdön voi lähettää heti kaikkien luokan veneiden tultua maaliin, eikä lähtöjärjestyksellä ole suurtakaan merkitystä. Esimerkiksi, jos ILCA:t tulevat maaliin reilusti ennen muita luokkia, voi ne lähettää ennen kuin muut luokat ovat edes tulleet maaliin. Kannattaa kuitenkin välttää tilannetta, jossa samaan aikaan on yhden luokan lähtö käynnissä toisen luokan tullessa maaliin.

Lähtöproseduuri

Purjehdukset lähetetään normaalilla 5 minuutin tyylillä. Jos muistaa ja viitsii, voi oranssin lähtölinjalipun nostaa äänimerkin kanssa 10 min. ennen ensimmäistä starttia (5 min. ennen 5 minuutin varoitusviestiä). Joka tapauksessa oranssi lippu nostetaan ennen ensimmäistä varoitusviestiä, kun rata on valmis, ja pidetään ylhäällä kunnes kaikki luokat ovat tulleet maaliin.

Seuraavan luokan varoitusviesti (5 min.) nostetaan samalla kuin edellisen luokan lähtöviesti. Siis: edellisen luokan luokkalippu lasketaan, uuden nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki. Kelloon kannattaa asettaa 16 min. ajastus, joka käynnistetään minuuttia ennen ensimmäisen luokan varoitusviestiä.

Jos johonkin luokkaan ei ole osallistumassa vähintään kahta venettä, ei luokan lähtöä järjestetä. Muiden luokkien ensimmäiset lähdöt lähetetään tällöinkin aikataulun mukaisesti. Luokan peruuntuminen ei siis aikaista muiden luokkien ensimmäistä lähtöä.

Jos lähtöproseduurissa käy moka (esim. lipun nostaminen tai laskeminen unohtuu), nostetaan lykkäyslippu AP kahden peräkkäisen äänimerkin säestyksellä. Kun pasmansa on saanut jälleen järjestykseen, lasketaan AP yhden äänimerkin kanssa ja käynnistetään kello niin, että uuteen varoitusviestiin (5 min.) on AP:n laskusta aikaa 1 min. AP:n voi nostaa niin pitkään, kun lähtöviestiä ei ole annettu.

P-lippu kertoo kilpailijoille kilpailusääntöjen astuvan voimaan.

Varaslähdöt

Vene on ottanut varaslähdön, jos mikä tahansa veneen tai miehistön osa on oranssin lipun tangon keskimerkin määrittämän lähtölinjan “väärällä” puolella lähtöviestin hetkellä. Ennen lähtöviestiä voi vene käydä linjan väärällä puolella täysin vapaasti.

Jos vain pienehkö osa veneistä ottaa varaslähdön, nostetaan X-lippu yhden äänimerkin säestyksellä. Vene voi hyvittää varaslähtönsä purjehtimalla kokonaan takaisin lähtölinjan taakse ja lähtemällä linjalta uudelleen. X-lippu lasketaan, kun kaikki varastaneet veneet ovat palanneet linjan taakse tai 4 min. kuluttua lähtöviestistä. Veneet, jotka varastivat eivätkä sitä hyvittäneet, kirjataan ylös, ja niille merkitään lähdöstä tulokseksi kirjainyhdistelmä OCS.

Jos sen sijaan suuri osa veneistä varastaa tai varmuudella ei osaa sanoa, mitkä kaikki veneet varastivat, nostetaan yleinen takaisinkutsu kahden äänimerkin kanssa, ja purjehdus lähetetään uudelleen. Yleinen takaisinkutsu lasketaan äänimerkin kanssa ja uusi varoitusviesti (5 min.) annetaan 1 min laskemisen jälkeen (lipun laskusta siis 6 min. uuteen lähtöviestiin). Aikaa, jonka yleisen takaisinkutsun on oltava ylhäällä, ei ole määritelty, mutta ystävällistä on odottaa, että kaikki lähteneet veneet huomaavat sen ja lähtevät palaamaan kohti linjaa.
X-lippu
Yleinen takaisin­kutsu
Maali ja tulokset

Maaliinottaminen

Tulokset otetaan ylös, kun veneet tulevat maaliin purjehdittuaan radan läpi. Kilpailupäällikön tehtävä ei ole vahtia, että jokainen vene on varmasti kiertänyt kaikki merkit, vaan kaikki veneet, joiden voi olettaa määritetyn ratansa purjehtineen, otetaan maaliin.  “Radanoikomisprotestit” jäävät muiden kilpailijoiden vastuulle. Sen sijaan varaslähdön ottanutta ja sen hyvittämättä jättänyttä venettä ei oteta maaliin, vaan sen tulokseksi lähdöstä kirjataan kirjainyhdistelmä OCS. Maaliin ei oteta myöskään venettä, joka tulee maaliin 20 min ensimmäisen maaliintulleen veneen jälkeen, vaan tulokseksi sille kirjataan DNF.

Maaliintulon yhteydessä kirjataan ylös veneiden maalintulojärjestys sekä minuutin tarkkuudelle ensimmäisen veneen maaliintuloaika (ks. edellisen kappaleen aikaraja). Muiden veneiden maaliintuloaikoja ei tarvitse ottaa ylös. Järjestyksessä jätetään huomiotta varastaneet veneet (esim. jos varastanut vene purjehtii maaliin toisena, kirjataan kolmantena maaliin purjehtineen veneen sijoitukseksi 2). ILCA 4- ja ILCA 6/7 -luokille kirjataan omat tuloksensa, vaikka ne lähtevät samassa lähdössä. ILCA 4:t tunnistaa selvästi pienemmästä purjeesta sekä oransseista purjeen kulmista tai haaleasta 4.7-tekstistä purjeen takakulmassa.

Oman valintansa mukaan äänimerkin voi antaa kaikille maaliin tuleville ei-varastaneille veneille, ensimmäiselle ei-varastaneelle maaliintulijalle tai ei kellekään.

Tulosten kirjaaminen

Tulokset kirjataan näsijärvenkisat-sivustolle. Salasana syöttösivulle on Kilpailut[vuosiluku]. Tulosten syöttäminen on melko yksinkertaista, mutta sivulta löytyy myös yksityiskohtaiset ohjeet. Tulosten syöttäminen onnistuu myös puhelimella.

Jollakilpailuissa kaikki purjehtijat eivät välttämättä ole ilmoittautuneet sivustolle etukäteen. Tällöin kilpailijoiden lisääminen jää kilpailupäällikön tehtäväksi tulosten syöttövaiheessa. Kilpailijat lisätään tulostensyöttönäkymästä sivustolla olevien ohjeiden mukaan. Muuta tärkeää huomioitavaa on lähinnä, että kaikille veneille on syötettävä jokin tulos ensimmäisestä lähdöstä ennen kuin aloittaa toiseen lähdön tulosten syöttämisen.

Jos omaa hyvät multitasking-kyvyt tai kännykkä tuntuu kynää luonnollisemmalta kädenjatkeelta, voi tulokset kirjata suoraan maaliintulon yhteydessä ja unohtaa paperimuistiinpanot kokonaan.

Tuloksiin kirjattavat kirjainyhdistelmät

Kun veneen tulos lähdöstä on jokin muu kuin sen maaliintulosijoitus, merkitään tämä kirjainyhdistelmällä tuloksiin. Alla on lueteltu yleisimmät kirjainyhdistelmät suomennoksineen.

KirjainyhdistelmäSelite
DNCDid Not Come: Vene on ilmoittautunut, muttei saapunut lähtöalueelle.
DNSDid Not Start: Vene saapui lähtöalueelle, mutta ei lähtenyt
OCSOn the Course Side: Vene otti varaslähdön
DNFDid Not Finish: Vene lähti, mutta ei tullut maaliin.
RETRetired: Vene luopui vapaaehtoisesti kilpailusta.
Tuulen muuttuminen ja kääntyminen

Tähän osioon ei tarvitse perehtyä, ellei sääennusteen perusteella ole odotettavissa, että tuuli kääntyy merkittävästi tai tyyntyy kisan aikana.

Radan muuttaminen

Jollakilpailuissa radan muuttaminen on yksinkertaista. Kaikkia merkkejä voidaan siirtää koska tahansa kilpailun aikana paitsi niitä merkkejä, joille jonkin luokan veneitä on purjehtimassa. Esimerkiksi ylämerkkiä voi siirtää heti, kun kaikki veneet ovat kiertäneet sen, eikä yksikään vene ole vielä kiertänyt seuraavaa alamerkkiä. Merkin siirtämisestä ei tarvitse ilmoittaa kilpailijoille. Tuulen kääntymisen lisäksi radan muuttamiseen voi turvautua, jos rata osoittautuu kesken lähdön liian pitkäksi tai lyhyeksi.

Radan lyhentäminen

Jos näyttää siltä, että jokin luokka ei ehdi purjehtimaan maaliin enimmäisajan (45 min.) sisällä tai purjehdus muuten tuntuu venyvän kohtuuttoman pitkäksi, voi radan lyhentää päättyväksi jollekin rataan kuuluvalle merkille, joka veneiden on vielä kierrettävä. Tällöin lautakunta-alus on siirrettävä merkin viereen, jolloin maaliviiva muodostuu lautakunta-aluksen ja merkin väliin. Radan lyhentämisestä ilmoitetaan S-lipulla sekä toistuvilla äänimerkeillä (pari äänimerkkiä/vene riittää). Lisäksi kannattaa nostaa sen/niiden luokkien luokkaliput, joita lyhennys koskee, jos kaikkien luokkien rataa ei lyhennetä. Myös radan lyhennyksessä apua voi pyytää ohjaajilta, jotka voivat esimerkiksi hoitaa maaliinottamisen.

Purjehduksen keskeyttäminen

Jo-lähetetty luokan lähtö on keskeytettävä, jos jokin seuraavista aikarajoista täyttyy. Lähdön voi keskeyttää myös muusta syystä, mutta tällöin kannattaa varautua perustelemaan päätöstään mahdollisille mielensä pahoittaneille kilpailijoille.

  • Yksikään luokan vene ei ole kiertänyt 1. merkkiä 15 min kuluttua lähdöstä
  • Yksikään luokan vene ei ole tullut maaliin 45 min. kuluttua lähdöstä

N-lippu

A-lippu

Lähdön keskeyttämisestä ilmoitetaan kolmella äänimerkillä ja N-lipulla, joiden lisäksi on näytettävä luokkalippua, jos muiden jo-lähetettyjen luokkien lähtöjä ei keskeytetä. Jos tuulen ei ole ennustettu nousevan jälleen, niin että uuden lähdön saisi lähetettyä ennen aikarajaa (19:55–20:05), nostetaan N-lipun alle samalla A-lippu, mikä kertoo kilpailijoille, että kilpailupäivä on päättynyt. Keskeyttäminen kannattaa tehdä ajamalla lautakunta-aluksella kilpailijoiden läheisyyteen, jotta he huomaavat keskeytyksen eivätkä hukkaa aikaa päättömään kelluskeluun.

Lähdön lykkääminen

Jos lähdön käynnistäminen ei liian kevyen tuulen takia tai muusta syystä onnistu tai ole järkevää, voi lähtöä lykätä ilmoittamalla siitä kahdella äänimerkillä ja AP-lipulla. Kun tuuli nousee tai lähtöproseduuri muuten päätetään käynnistää, lasketaan AP yhden äänimerkin säestyksellä. Ennen AP:n laskemista kannattaa asettaa kello, sillä  laskuhetken jälkeen varoitusviesti (5 min.) on annettava 1 min. kuluttua.

Jos vaikuttaa siltä, että tuuli ei enää nouse tai lähtöjä ei muusta syystä saada enää lähetettyä ennen aikarajaa (klo 19:55–20:05), AP:n alapuolelle voi nostaa kahden äänimerkin kanssa A-lipun, mikä viestii veneille, että päivä on pulkassa.

AP-lippu

A-lippu
Rata

Jollakisoissa ajetaan makkararataa, mutta kilpailupäällikkö voi valita, asettaako radalle erillisen ylämerkin ILCA-luokalle, vai kiertävätkö kaikki luokat samaa ylämerkkiä. Erillinen ylämerkki tekee kisasta hieman mielekkäämmän selvästi muita nopeammille ILCA-veneille, mutta etenkin kääntyilevässä tuulessa voi olla järkevämpää suosia yhden ylämerkin rataa, jotta tarvittaessa radan kääntäminen sujuu nopeammin.

Erillisiä ylämerkkejä käytettäessä kaikki luokat ajavat kaksi kierrosta radan ympäri, kun taas yhden ylämerkin radalla ILCA:t purjehtivat kolme kierrosta. Lähdön tavoiteaika kaikille luokille on 30 min., maksimiaika 45 min., ja kaikki luokat ajavat kaksi lähtöä.

Rataa pystyttäessä yhtenä merkkinä voi käyttää Kaikumatalan pohjoisviittaa. Tällöin kannattaa kuitenkin huomioida, että tuulen muuttuessa radan kääntäminen käy tällöin hieman kankeammin, sillä pohjoisviittaa ei voi siirtää.

Radan pystyttämisessä voi häikäilemättä käyttää hyväkseen junioriohjaajia esimerkiksi antamalla osan poijuista heidän laskettavakseen. Ohjaajat auttavat tarvittaessa myös radan oikean pituuden määrittämisessä sekä radan kääntämisessä tai muuttamisessa.

Jos näyttää, että rataa ei ehdi pystyttämään paikalleen ajoissa, voi tarvitsemansa lisäajan ostaa nostamalla lipun AP kahden äänimerkin säestyksellä. Ks. AP:n käyttämisestä tarkemmin alta Lähettäminen –> Lähtöproseduuri

Ratavaihtoehto 1: sama ylämerkki kaikille luokille, ja ILCA:t kiertävät 3 kierrosta.
Ratavaihtoehto 2: erillinen ylämerkki ILCA:lle, kaikki kiertävät 2 kierrosta.
Lähettäminen

Luokkaliput, lähtöajat ja -järjestys

Luokka Lippu 1. varoi­tus­viesti (5 min)
ILCA K 17:55
Zoom8 B 18:00
Optimisti E 18:05

Lähtöproseduuria ei enää käynnistetä, kun ensimmäisen varoitusviestin aikataulunmukaisesta ajankohdasta on kulunut kaksi tuntia. Ensimmäisen lähdön jälkeen toisen lähdön voi lähettää heti kaikkien luokan veneiden tultua maaliin, eikä lähtöjärjestyksellä ole suurtakaan merkitystä. Esimerkiksi, jos ILCA:t tulevat maaliin reilusti ennen muita luokkia, voi ne lähettää ennen kuin muut luokat ovat edes tulleet maaliin. Kannattaa kuitenkin välttää tilannetta, jossa samaan aikaan on yhden luokan lähtö käynnissä toisen luokan tullessa maaliin.

Lähtöproseduuri

Purjehdukset lähetetään normaalilla 5 minuutin tyylillä. Jos muistaa ja viitsii, voi oranssin lähtölinjalipun nostaa äänimerkin kanssa 10 min. ennen ensimmäistä starttia (5 min. ennen 5 minuutin varoitusviestiä). Joka tapauksessa oranssi lippu nostetaan ennen ensimmäistä varoitusviestiä, kun rata on valmis, ja pidetään ylhäällä kunnes kaikki luokat ovat tulleet maaliin.

P-lippu kertoo kilpailijoille kilpailusääntöjen astuvan voimaan.

Seuraavan luokan varoitusviesti (5 min.) nostetaan samalla kuin edellisen luokan lähtöviesti. Siis: edellisen luokan luokkalippu lasketaan, uuden nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki. Kelloon kannattaa asettaa 16 min. ajastus, joka käynnistetään minuuttia ennen ensimmäisen luokan varoitusviestiä.

Jos johonkin luokkaan ei ole osallistumassa vähintään kahta venettä, ei luokan lähtöä järjestetä. Muiden luokkien ensimmäiset lähdöt lähetetään tällöinkin aikataulun mukaisesti. Luokan peruuntuminen ei siis aikaista muiden luokkien ensimmäistä lähtöä.

Jos lähtöproseduurissa käy moka (esim. lipun nostaminen tai laskeminen unohtuu), nostetaan lykkäyslippu AP kahden peräkkäisen äänimerkin säestyksellä. Kun pasmansa on saanut jälleen järjestykseen, lasketaan AP yhden äänimerkin kanssa ja käynnistetään kello niin, että uuteen varoitusviestiin (5 min.) on AP:n laskusta aikaa 1 min. AP:n voi nostaa niin pitkään, kun lähtöviestiä ei ole annettu.

Varaslähdöt

Vene on ottanut varaslähdön, jos mikä tahansa veneen tai miehistön osa on oranssin lipun tangon keskimerkin määrittämän lähtölinjan “väärällä” puolella lähtöviestin hetkellä. Ennen lähtöviestiä voi vene käydä linjan väärällä puolella täysin vapaasti.

Jos vain pienehkö osa veneistä ottaa varaslähdön, nostetaan X-lippu yhden äänimerkin säestyksellä. Vene voi hyvittää varaslähtönsä purjehtimalla kokonaan takaisin lähtölinjan taakse ja lähtemällä linjalta uudelleen. X-lippu lasketaan, kun kaikki varastaneet veneet ovat palanneet linjan taakse tai 4 min. kuluttua lähtöviestistä. Veneet, jotka varastivat eivätkä sitä hyvittäneet, kirjataan ylös, ja niille merkitään lähdöstä tulokseksi kirjainyhdistelmä OCS.

Jos sen sijaan suuri osa veneistä varastaa tai varmuudella ei osaa sanoa, mitkä kaikki veneet varastivat, nostetaan yleinen takaisinkutsu kahden äänimerkin kanssa, ja purjehdus lähetetään uudelleen. Yleinen takaisinkutsu lasketaan äänimerkin kanssa ja uusi varoitusviesti (5 min.) annetaan 1 min laskemisen jälkeen (lipun laskusta siis 6 min. uuteen lähtöviestiin). Aikaa, jonka yleisen takaisinkutsun on oltava ylhäällä, ei ole määritelty, mutta ystävällistä on odottaa, että kaikki lähteneet veneet huomaavat sen ja lähtevät palaamaan kohti linjaa.
X-lippu
Yleinen takaisin­kutsu
Maali ja tulokset

Maaliinottaminen

Tulokset otetaan ylös, kun veneet tulevat maaliin purjehdittuaan radan läpi. Kilpailupäällikön tehtävä ei ole vahtia, että jokainen vene on varmasti kiertänyt kaikki merkit, vaan kaikki veneet, joiden voi olettaa määritetyn ratansa purjehtineen, otetaan maaliin.  “Radanoikomisprotestit” jäävät muiden kilpailijoiden vastuulle. Sen sijaan varaslähdön ottanutta ja sen hyvittämättä jättänyttä venettä ei oteta maaliin, vaan sen tulokseksi lähdöstä kirjataan kirjainyhdistelmä OCS. Maaliin ei oteta myöskään venettä, joka tulee maaliin 20 min ensimmäisen maaliintulleen veneen jälkeen, vaan tulokseksi sille kirjataan DNF.

Maaliintulon yhteydessä kirjataan ylös veneiden maalintulojärjestys sekä minuutin tarkkuudelle ensimmäisen veneen maaliintuloaika (ks. edellisen kappaleen aikaraja). Muiden veneiden maaliintuloaikoja ei tarvitse ottaa ylös. Järjestyksessä jätetään huomiotta varastaneet veneet (esim. jos varastanut vene purjehtii maaliin toisena, kirjataan kolmantena maaliin purjehtineen veneen sijoitukseksi 2). ILCA 4- ja ILCA 6/7 -luokille kirjataan omat tuloksensa, vaikka ne lähtevät samassa lähdössä. ILCA 4:t tunnistaa selvästi pienemmästä purjeesta sekä oransseista purjeen kulmista tai haaleasta 4.7-tekstistä purjeen takakulmassa.

Oman valintansa mukaan äänimerkin voi antaa kaikille maaliin tuleville ei-varastaneille veneille, ensimmäiselle ei-varastaneelle maaliintulijalle tai ei kellekään.

Tulosten kirjaaminen

Tulokset kirjataan näsijärvenkisat-sivustolle. Salasana syöttösivulle on Kilpailut[vuosiluku]. Tulosten syöttäminen on melko yksinkertaista, mutta sivulta löytyy myös yksityiskohtaiset ohjeet. Tulosten syöttäminen onnistuu myös puhelimella.

Jollakilpailuissa kaikki purjehtijat eivät välttämättä ole ilmoittautuneet sivustolle etukäteen. Tällöin kilpailijoiden lisääminen jää kilpailupäällikön tehtäväksi tulosten syöttövaiheessa. Kilpailijat lisätään tulostensyöttönäkymästä sivustolla olevien ohjeiden mukaan. Muuta tärkeää huomioitavaa on lähinnä, että kaikille veneille on syötettävä jokin tulos ensimmäisestä lähdöstä ennen kuin aloittaa toiseen lähdön tulosten syöttämisen.

Jos omaa hyvät multitasking-kyvyt tai kännykkä tuntuu kynää luonnollisemmalta kädenjatkeelta, voi tulokset kirjata suoraan maaliintulon yhteydessä ja unohtaa paperimuistiinpanot kokonaan.

Tuloksiin kirjattavat kirjainyhdistelmät

Kun veneen tulos lähdöstä on jokin muu kuin sen maaliintulosijoitus, merkitään tämä kirjainyhdistelmällä tuloksiin. Alla on lueteltu yleisimmät kirjainyhdistelmät suomennoksineen.

Kirjain­yhdistelmä Selite
DNC Did Not Come: Vene on ilmoittautunut, muttei saapunut lähtöalueelle.
DNS Did Not Start: Vene saapui lähtöalueelle, mutta ei lähtenyt
OCS On the Course Side: Vene otti varaslähdön
DNF Did Not Finish: Vene lähti, mutta ei tullut maaliin.
RET Retired: Vene luopui vapaaehtoisesti kilpailusta.
Tuulen muuttuminen ja kääntyminen
Tähän osioon ei tarvitse perehtyä, ellei sääennusteen perusteella ole odotettavissa, että tuuli kääntyy merkittävästi tai tyyntyy kisan aikana.

Radan muuttaminen

Jollakilpailuissa radan muuttaminen on yksinkertaista. Kaikkia merkkejä voidaan siirtää koska tahansa kilpailun aikana paitsi niitä merkkejä, joille jonkin luokan veneitä on purjehtimassa. Esimerkiksi ylämerkkiä voi siirtää heti, kun kaikki veneet ovat kiertäneet sen, eikä yksikään vene ole vielä kiertänyt seuraavaa alamerkkiä. Merkin siirtämisestä ei tarvitse ilmoittaa kilpailijoille. Tuulen kääntymisen lisäksi radan muuttamiseen voi turvautua, jos rata osoittautuu kesken lähdön liian pitkäksi tai lyhyeksi.

Radan lyhentäminen

Jos näyttää siltä, että jokin luokka ei ehdi purjehtimaan maaliin enimmäisajan (45 min.) sisällä tai purjehdus muuten tuntuu venyvän kohtuuttoman pitkäksi, voi radan lyhentää päättyväksi jollekin rataan kuuluvalle merkille, joka veneiden on vielä kierrettävä. Tällöin lautakunta-alus on siirrettävä merkin viereen, jolloin maaliviiva muodostuu lautakunta-aluksen ja merkin väliin. Radan lyhentämisestä ilmoitetaan S-lipulla sekä toistuvilla äänimerkeillä (pari äänimerkkiä/vene riittää). Lisäksi kannattaa nostaa sen/niiden luokkien luokkaliput, joita lyhennys koskee, jos kaikkien luokkien rataa ei lyhennetä. Myös radan lyhennyksessä apua voi pyytää ohjaajilta, jotka voivat esimerkiksi hoitaa maaliinottamisen.

Purjehduksen keskeyttäminen

Jo-lähetetty luokan lähtö on keskeytettävä, jos jokin seuraavista aikarajoista täyttyy. Lähdön voi keskeyttää myös muusta syystä, mutta tällöin kannattaa varautua perustelemaan päätöstään mahdollisille mielensä pahoittaneille kilpailijoille.

  • Yksikään luokan vene ei ole kiertänyt 1. merkkiä 15 min kuluttua lähdöstä
  • Yksikään luokan vene ei ole tullut maaliin 45 min. kuluttua lähdöstä

N-lippu
A-lippu

Lähdön keskeyttämisestä ilmoitetaan kolmella äänimerkillä ja N-lipulla, joiden lisäksi on näytettävä luokkalippua, jos muiden jo-lähetettyjen luokkien lähtöjä ei keskeytetä. Jos tuulen ei ole ennustettu nousevan jälleen, niin että uuden lähdön saisi lähetettyä ennen aikarajaa (19:55–20:05), nostetaan N-lipun alle samalla A-lippu, mikä kertoo kilpailijoille, että kilpailupäivä on päättynyt. Keskeyttäminen kannattaa tehdä ajamalla lautakunta-aluksella kilpailijoiden läheisyyteen, jotta he huomaavat keskeytyksen eivätkä hukkaa aikaa päättömään kelluskeluun.

Lähdön lykkääminen

Jos lähdön käynnistäminen ei liian kevyen tuulen takia tai muusta syystä onnistu tai ole järkevää, voi lähtöä lykätä ilmoittamalla siitä kahdella äänimerkillä ja AP-lipulla. Kun tuuli nousee tai lähtöproseduuri muuten päätetään käynnistää, lasketaan AP yhden äänimerkin säestyksellä. Ennen AP:n laskemista kannattaa asettaa kello, sillä  laskuhetken jälkeen varoitusviesti (5 min.) on annettava 1 min. kuluttua.

Jos vaikuttaa siltä, että tuuli ei enää nouse tai lähtöjä ei muusta syystä saada enää lähetettyä ennen aikarajaa (klo 19:55–20:05), AP:n alapuolelle voi nostaa kahden äänimerkin kanssa A-lipun, mikä viestii veneille, että päivä on pulkassa.

AP-lippu
A-lippu